Zła organizacja pracy nauczyciela wzmaga problemy wychowawcze

Data: 10-02-2014 r.

Gdy wielu uczniów w klasie sprawia problemy wychowawcze, wówczas zachowanie uczniów rozbija tok lekcji i uniemożliwia realizację założonych celów. W dłuższej perspektywie częstotliwość i natężenie niewłaściwych zachowań uczniów w sposób istotny wpływa na samopoczucie i motywację do pracy zarówno nauczyciela, jak i innych uczniów. Najczęściej problemy wychowawcze nasilają się w przypadku braku dyscypliny.

Katalizatorem trudnych zachowań w klasie i wynikających z tego problemów wychowawczych mogą być:

 
 1. zła organizacja pracy szkoły i planu zajęć - brak jasnych zasad i wytycznych do pracy na lekcji,

 2. określona przestrzeń edukacyjna - miejsce, w jakim odbywa się lekcja,

 3. brak doświadczenia nauczyciela,

 4. zachowanie poszczególnych uczniów, prowodyrów złego zachowania reszty klasy - prowokowanie nauczyciela, chęć zdominowania nauczyciela,

 5. negatywne przekonania nauczyciela wobec uczniów i całej klasy, etykietowanie,

 6. złe traktowanie uczniów przez nauczycieli – zastraszanie, ośmieszanie, częste krytykowanie.

Dla dobrej współpracy z klasą ważne jest zbudowanie modelu edukacyjnego, w którym i nauczyciel i uczeń stanowią podmiot procesu dydaktyczno – wychowawczego. Istotne warunki zbudowania takiego modelu to m.in.:

 1. indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych nauczyciela, z uwzględnieniem różnic w sferze poznawczo – wykonaniowej i emocjonalno – poznawczej uczniów (dostosowanie wymagań),

 2. kompetencje merytoryczne nauczyciela, zaangażowanie emocjonalne i odpowiedzialność za jakość kształcenia i wychowania (interesujące, zrozumiałe lekcje),

 3. prawidłowy proces komunikowania się w relacjach nauczyciel – uczeń,

 4. adekwatny do możliwości uczniów system oceniania, sprawiedliwy, ukierunkowany na motywowanie uczniów do pracy,

 5. kreatywność nauczyciela i gotowość do modyfikacji swoich działań,

 6. osobowość nauczyciela i jego kompetencje osobiste (mogą ułatwiać lub utrudniać przeciwdziałanie problemom wychowawczym w klasie).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33851 )
Array ( [docId] => 33851 )