Przed nowym rokiem szkolnym należy zaktualizować statut szkoły

Data: 18-07-2015 r.

Do 1 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek dostosować zapisy w statucie szkoły do nowych przepisów. Zmiany mogą wymagać także inne dokumenty wewnątrzszkolne.

Zmiany w przepisach lub wynikające z konieczności zmian organizacyjnych w działalności szkoły wymagają każdorazowo weryfikacji szkolnych dokumentów organizacyjnych i dostosowania ich do przyjętych w szkole rozwiązań. Z mocy art. 32 ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. szkoła ma obowiązek w terminie do 1 września 2015 r. dostosowania statutu do przepisów ustawy zmieniającej w brzmieniu nadanym w nowelizacji, np. w zakresie:

  • wewnątrzszkolnego oceniania,
  • zasad naboru,
  • określenia form działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły wskazanych obecnie w ustawie o systemie oświaty.

Wielość zmian może wymagać opracowania jednolitego tekstu statutu, by dokument był czytelny dla wszystkich podmiotów, których dotyczą jego regulacje.

Inne dokumenty szkolne opracowywane w poprzednich latach mogą również wymagać analizy i aktualizacji. Warto pod tym kątem przejrzeć szkolne procedury. Ich funkcjonowanie w praktyce szkoły stanowi zazwyczaj podstawę działania w konkretnej, najczęściej trudnej sytuacji. Muszą więc mieć umocowanie w prawie wewnątrzszkolnym i pozostawać w zgodzie z aktualnym statutem szkoły.

Marzanna Czarnocka, specjalista prawa oświatowego, dyrektor placówki oświatowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37569 )
Array ( [docId] => 37569 )

Array ( [docId] => 37569 )