Odpłatne korepetycje – obowiązek podatkowy dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 15-07-2015 r.

Nauczyciele udzielający odpłatnie korepetycji muszą pamiętać, że spoczywa na nich obowiązek podatkowy. Najwygodniejszą formą odprowadzania podatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkole jest comiesięczne wpłacanie do urzędu skarbowego zaliczek od przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście.

Udzielanie odpłatnych korepetycji jest prywatną inicjatywą zarobkową nauczycieli, w związku z czym są oni zobowiązani do indywidualnego odprowadzania podatku od tak uzyskiwanego dochodu. Niezgłoszenie dochodu do urzędu skarbowego wiąże się z karami finansowymi. Najlepszym rozwiązaniem dla nauczycieli jest działalność wykonywana osobiście – nie wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej i nie obliguje do zachowania ciągłości świadczenia usług.

Działalność wykonywana osobiście – najlepsze rozwiązanie dla nauczycieli

Najwygodniejszym rozwiązaniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkole i uzyskujących dodatkowy dochód z tytułu płatnych korepetycji jest zgłoszenie do urzędu skarbowego przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście.

Działalność wykonywana osobiście to odpłatne wykonywanie pracy bez zawierania umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawe. W przypadku takiego uzyskiwania przychodów obowiązek odprowadzenia podatku leży po stronie osoby, która z tytułu świadczenia określonej wzbogaca się.

Obowiązek podatkowy dla nauczycieli udzielających korepetycji

Odprowadzając podatek od przychodów osiąganych w ramach działalności wykonywanej osobiście należy posługiwać się regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 44 ust. 1a i ust. 3a dla nauczycieli przewiduje się obowiązek wpłacenia zaliczek miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychód ten był uzyskany oraz za grudzień – w terminie składania zeznania podatkowego.

(art. 44 ust. 1a i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37543 )
Array ( [docId] => 37543 )

Array ( [docId] => 37543 )