Przejście ucznia do innej szkoły – wydanie dokumentów

Data: 01-09-2015 r.

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia kopię arkusza ocen poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Inaczej będzie w przypadku przejścia ucznia po okresie krótszym niż rok nauki.

Wpisów w księdze uczniów dokonuje się według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole – chronologicznie. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do niej lub wydaje rodzicom ucznia kopię arkusza ocen. Rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres jednego roku nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia zaświadczenie o przebiegu nauczania. Rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.

Przykładowo: Podczas wakacji przyjęliśmy ucznia do klasy II gimnazjum. Czy obowiązuje druk „przekazania ucznia/przyjęcia ucznia”? Obowiązujące przepisy nie wymieniają wśród dokumentów druku „przekazania ucznia/przyjęcia ucznia”, jest on tylko lokalnym rozwiązaniem.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37726 )
Array ( [docId] => 37726 )

Array ( [docId] => 37726 )