Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół

Autor: Bożena Winczewska
Data: 12-04-2016 r.

Źródłem informacji o kandydatach są złożone przez rodziców lub pełnoletnich kandydatów zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami – które może określić organ prowadzący publiczne szkoły. Zakres danych, które są przetwarzane w trakcie rekrutacji, ustala ustawa o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych – jeśli jest zgoda

Udostępnianie danych osobowych, w celu włączenia do zbioru, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z nich jest zgoda osoby. Dane można wykorzystywać także, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia bądź spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu.

Zapamiętaj!

Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest więc dopuszczalne, bo jest niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty.

Złożone przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich zgłoszenia, wnioski z załączonymi do nich dokumentami zawierające dane osobowe mogą być udostępnione przez dyrektora tylko osobom upoważnionym do ich przetwarzania. W postępowaniu rekrutacyjnym dane mogą być przetwarzane w:

 • zbiorach ewidencyjnych (kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach),
 • systemach informatycznych.
Zapamiętaj!

Dyrektor szkoły powinien właściwie zorganizować postępowanie z danymi osobowymi i użyć takich środków technicznych, aby zapewniły one ochronę odpowiednią do zagrożeń i kategorii wykorzystywanych danych.

Listy z przyjętymi kandydatami mogą zwierać tylko niektóre dane

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dane, które mogą być podane na listach:

 • dane na liście kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – imiona i nazwiska kandydatów, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły,
 • dane na liście kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Zakres jawności dotyczy tylko imion i nazwisk kandydatów uszeregowane na liście w kolejności alfabetycznej.

Przechowywanie danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38844 )
Array ( [docId] => 38844 )

Array ( [docId] => 38844 )