Regulacja zasad zmiany typu szkoły w trakcie roku szkolnego

Data: 11-01-2015 r.

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie wprowadzające nowości oświatowe w zakresie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego. Nowe regulacje są ostatecznym wykonaniem upoważnienia, które zawiera ustawa o systemie oświaty.

Nowości oświatowe stanowią ostateczne wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o systemie oświaty (art. 20zh ust. 4 ustawa o systemie oświaty). Odnoszą się do możliwości zmiany przez uczniów typu szkoły w trakcie trwania roku szkolnego. Przyjęte w grudniu nowości oświatowe dotyczą kwestii dotąd nieuregulowanych. Szczególnie istotne są regulacje dotyczące uzupełniania różnic programowych – na ich podstawie dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do określenia zasad wyrównywania różnic.

Najważniejsze kwestie regulowane przez nowości oświatowe

Rozporządzenie wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie o systemie oświaty regule między innymi następujące kwestie:

  • warunki przechodzenia ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego,
  • warunki przechodzenia ucznia z technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • zasady uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów,
  • możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.

Rozwiązania do których odnoszą się nowości oświatowe mają uregulować zasady na podstawie których dyrektor szkoły wyraża zgodę na przyjęcie ucznia kształcącego się wcześniej w innym typie szkoły lub placówki.

Zgodę na przyjęcie do szkoły musi wyrazić dyrektor szkoły

Podkreślenia wymaga, że ustawa o systemie wymaga, aby zgodę na przejście ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły wyraził dyrektor szkoły, do której uczeń chce się przenieść (art. 20zh ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję odmowną, to uczeń nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie placówki.

MEN czeka na opinie i uwagi

Minister edukacji narodowej wyraża zainteresowanie tym, na ile nowości oświatowe będą pomocne w praktyce. W związku z tym każdy dyrektor szkoły może zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36359 )
Array ( [docId] => 36359 )

Array ( [docId] => 36359 )