Szkoła nie ubezpiecza rodzica będącego opiekunem wycieczki szkolnej

Data: 09-01-2014 r.

Uczestnicy wycieczek muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wycieczki zagranicznej również od kosztów leczenia. Przepisy nie wprowadzają natomiast obowiązku ubezpieczania opiekuna wycieczki, niezależnie od tego czy jest nim nauczyciel czy inna osoba pełnoletnia.

Szkoła organizując dla swoich uczniów wycieczkę zobowiązana jest zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. Zobowiązana jest także ubezpieczyć uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczce odpowiedzialni są:

 
  • dyrektor szkoły zatwierdzający kartę wycieczki,

  • kierownik wycieczki wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych,

  • opiekunowie wycieczki, którym kierownik określa zadania w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna osoba pełnoletnia. Zarówno nauczyciele jak i rodzice pełniący rolę opiekunów mogą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale zagwarantowanie im tego ubezpieczenia nie należy do szkoły.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
  • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce,
  • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  • ze środków wypracowanych przez uczniów,
  • ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
Środki te mogą pokrywać koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek. Nie przewidziano możliwości pokrywania kosztów ubezpieczenia opiekunów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33434 )
Array ( [docId] => 33434 )