Szkoła nie ubezpiecza rodzica będącego opiekunem wycieczki szkolnej

Data: 09-01-2014 r.

Uczestnicy wycieczek muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wycieczki zagranicznej również od kosztów leczenia. Przepisy nie wprowadzają natomiast obowiązku ubezpieczania opiekuna wycieczki, niezależnie od tego czy jest nim nauczyciel czy inna osoba pełnoletnia.

Szkoła organizując dla swoich uczniów wycieczkę zobowiązana jest zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. Zobowiązana jest także ubezpieczyć uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczce odpowiedzialni są:

 • dyrektor szkoły zatwierdzający kartę wycieczki,

 • kierownik wycieczki wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych,

 • opiekunowie wycieczki, którym kierownik określa zadania w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna osoba pełnoletnia. Zarówno nauczyciele jak i rodzice pełniący rolę opiekunów mogą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale zagwarantowanie im tego ubezpieczenia nie należy do szkoły.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce,
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 • ze środków wypracowanych przez uczniów,
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
Środki te mogą pokrywać koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek. Nie przewidziano możliwości pokrywania kosztów ubezpieczenia opiekunów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33434 )
Array ( [docId] => 33434 )

Array ( [docId] => 33434 )