Ustawa o systemie oświaty nie mówi, kiedy zatrudnić asystenta nauczyciela

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 22-06-2014 r.

Nowości oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września mówią, że dyrektor szkoły może zatrudnić asystentów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje jednak, kiedy dyrektor szkoły może to zrobić i od czego uzależnia się taką potrzebę.

Decyzję o konieczności zatrudnienia asystenta nauczyciela albo wychowawcy świetlicy podejmuje dyrektor szkoły. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty nie zawiera jednak wytycznych w oparciu o które dyrektor szkoły powinien planować czy i ilu asystentów zostanie zatrudnionych. Nie oznacza to jednak, że nowości oświatowe dają mu możliwość zatrudnienia dowolnej liczby asystentów.

Liczba asystentów uzależniona od warunków pracy nauczycieli

 

Dyrektor szkoły decydując o zatrudnieniu asystentów  powinien uwzględniać warunki pracy nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że asystent będzie wspierał nauczycieli w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). Zapis ten wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie dodatkowego pracownika powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy jeden nauczyciel lub wychowawca świetlicy ma pod opieką dużą liczbę dzieci. W związku z powyższym dyrektor szkoły powinien wskazać potrzebną liczbę asystentów na podstawie informacji o:

  • warunkach kadrowych i lokalowych szkoły,
  • liczebności klas pierwszego etapu edukacyjnego,
  • liczbie dzieci uczęszczających na zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej.

Istotne znaczenie ma fakt, że asystenci będą zatrudniani na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela (art. 7 ust. 1f ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że w przypadku zmniejszenia liczby uczniów dyrektor szkoły będzie mógł z nimi rozwiązywać stosunek pracy za wypowiedzeniem również a trakcie trwania roku szkolnego.

Marta Wysocka, specialistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35154 )
Array ( [docId] => 35154 )