Ustawa o systemie oświaty nie mówi, kiedy zatrudnić asystenta nauczyciela

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 22-06-2014 r.

Nowości oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września mówią, że dyrektor szkoły może zatrudnić asystentów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje jednak, kiedy dyrektor szkoły może to zrobić i od czego uzależnia się taką potrzebę.

Decyzję o konieczności zatrudnienia asystenta nauczyciela albo wychowawcy świetlicy podejmuje dyrektor szkoły. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty nie zawiera jednak wytycznych w oparciu o które dyrektor szkoły powinien planować czy i ilu asystentów zostanie zatrudnionych. Nie oznacza to jednak, że nowości oświatowe dają mu możliwość zatrudnienia dowolnej liczby asystentów.

Liczba asystentów uzależniona od warunków pracy nauczycieli

Dyrektor szkoły decydując o zatrudnieniu asystentów  powinien uwzględniać warunki pracy nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że asystent będzie wspierał nauczycieli w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). Zapis ten wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie dodatkowego pracownika powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy jeden nauczyciel lub wychowawca świetlicy ma pod opieką dużą liczbę dzieci. W związku z powyższym dyrektor szkoły powinien wskazać potrzebną liczbę asystentów na podstawie informacji o:

 • warunkach kadrowych i lokalowych szkoły,
 • liczebności klas pierwszego etapu edukacyjnego,
 • liczbie dzieci uczęszczających na zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej.

Istotne znaczenie ma fakt, że asystenci będą zatrudniani na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela (art. 7 ust. 1f ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że w przypadku zmniejszenia liczby uczniów dyrektor szkoły będzie mógł z nimi rozwiązywać stosunek pracy za wypowiedzeniem również a trakcie trwania roku szkolnego.

Marta Wysocka, specialistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35154 )
Array ( [docId] => 35154 )

Array ( [docId] => 35154 )