W dzienniku nie oznacza się doraźnego skrócenia zajęć lekcyjnych

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 25-11-2015 r.

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera zapisów regulujących kwestię doraźnego skracania zajęć lekcyjnych, wynikającego z bieżących potrzeb pracy szkoły, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu zajęć należy więc podejmować tylko w wyjątkowych sytuacjach, pamiętając o właściwym oznaczeniu frekwencji uczniów.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych: w szkołach podstawowych i gimnazjach w czasie od 30 do 60 minut, a w szkołach ponadgimnazjalnych - w wymiarze nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

W sytuacji zaistnienia doraźnej konieczności skrócenia lekcji dyrektor wydaje w tej sprawie zarządzenie, o ile - co ważne - przewidziano taką możliwość w statucie szkoły. Zapis taki może przyjąć formę: „Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w ... dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w wymiarze od 30 do 60 minut. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.

Decyzji o skracaniu lekcji nie wolno nadużywać. Powinna być podejmowana w wyjątkowych okolicznościach, podyktowanych ważnymi potrzebami, np. uroczystości szkolne, posiedzenie rady pedagogicznej – szczególnie w szkole dwuzmianowej, w której lekcje trwają do późnych godzin wieczornych i nie ma możliwości zorganizowania zebrania po wszystkich zajęciach.

W dniu, w którym obowiązują skrócone lekcje, frekwencję uczniów oznacza się tak, jak w każdy inny dzień. Nie ma potrzeby ani możliwości uwzględniania w dzienniku zajęć lekcyjnych faktu, że lekcje tego dnia były skrócone. W razie potrzeby sprawdzenia, do której godziny uczeń przebywał na zajęciach lekcyjnych, należy sprawdzić czas ich trwania w księdze zarządzeń dyrektora szkoły.

Decyzje dotyczące skracania lekcji muszą być podejmowane z wyprzedzeniem czasowym, tak aby istniała możliwość poinformowania rodziców (prawnych opiekunów), o której godzinie zakończą się zajęcia przewidziane dla poszczególnych klas.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38097 )
Array ( [docId] => 38097 )

Array ( [docId] => 38097 )