Wydawanie i wypełnianie świadectw zgodnie z nowym rozporządzeniu

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 07-06-2017 r.

W tym roku szkolnym świadectw szkole muszą być wypełniane i wydawane zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. Do rozporządzenia wprowadzone zostały nowe wzory świadectw, które zwierają znaki graficzne PRK. Dotyczy to zarówno świadectw wydawanych przez szkoły jak i przez komisje okręgowe. Przedstawiamy 11 zmian wprowadzonych nowymi przepisami.

Zakres regulacji objęty nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zasadniczo jest taki sam, jak w dotychczasowym rozporządzeniu z 28 maja 2010 r. i obejmuje:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – nowość: rozporządzenie reguluje kwestię umieszczenia na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;

3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (dotychczas była „legalizacja”),

4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, a także zmianami w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

1) wprowadzono przepis, zgodnie z którym na świadectwie dojrzałości absolwentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługują się mową, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z części ustnej wpisuje się odpowiednio wyraz "zwolniony" lub "zwolniona";

2) nie ma już odniesień do zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w związku z rezygnacją z przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI dotychczasowej szkoły podstawowej,

3) zmieniono sposób zapisywania pojęć fakultatywnych „ocena roczna”,  „ocena semestralna”.

4) wyraz „legalizacja” został zastąpiony wyrazem „uwierzytelnienie” (dotyczy świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą),

5) określono definicję uwierzytelnienia (uwierzytelnienie polega w szczególności na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca uwierzytelniany dokument),

6) doprecyzowano, kto podpisuje świadectwa szkolne – było: „Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach.”, jest: „Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun klasy.”,

7) określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40447 )
Array ( [docId] => 40447 )

Array ( [docId] => 40447 )