Wymogi formalne uchwał rady pedagogicznej

Data: 16-11-2014 r.

Rada pedagogiczna jest upoważniona do podejmowania uchwał na podstawie upoważnień wskazanych w przepisach oświatowych. Ważność każdej uchwały wymaga dotrzymania wymogów formalnych, o czym powinien pamiętać dyrektor szkoły. Informacje o zasadach podejmowania uchwał są ważne również dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały jest możliwe tylko na podstawie upoważnienia zamieszczonego w innym akcie prawa oświatowego. Rada pedagogiczna nie może zatem podejmować uchwał w sprawach niewskazanych w ustawie o systemie oświaty lub aktach wykonawczych. Uchwała musi składać się z określonych elementów oraz zostać poddana pod głosowanie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do oddania głosu. O tych zasadach musi pamiętać dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej.

Upoważnienie do podjęcia uchwały

Każda uchwała, którą podejmuje rada pedagogiczna musi mieć podstawę prawną, czyli upoważnienie wskazane w innym akcie prawa oświatowego. Upoważnienia do wydawania uchwał zawiera ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia.  Podjęcie jakiejkolwiek uchwały bez upoważnienia nie jest możliwe – upoważnienia dla nauczycieli nie może więc wydać ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący.

Elementy uchwały rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły pełniący funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej przed głosowaniem o podjęcie uchwały powinien upewnić się, że zawiera ona wszystkie wymagane elementy. Każda uchwała rady pedagogicznej musi zawierać:

  1. tytuł (na który składają się: numer uchwały, data jej podjęcia, określenie jej przedmiotu - czego dotyczy, nazwa rady pedagogicznej), 
  2. podstawę prawną (upoważnienie),
  3. treść,
  4. datę wejścia w życie,
  5. podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

Głosowanie w obecności co najmniej połowy uprawnionych

Wszystkie uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną muszą spełniać opisane wymogi formalne.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36044 )
Array ( [docId] => 36044 )

Array ( [docId] => 36044 )