Zajęcia w przerwie świątecznej – dyrektor szkoły organizuje opiekę

Data: 01-04-2015 r.

Przerwa świąteczna trwająca od 2 kwietnia do 8 kwietnia nie jest okresem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom, którzy w dni wolne od zajęć dydaktycznych pojawią się w placówce, a nauczyciele nie są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, mimo że nie będą prowadzili lekcji.

Ferie wielkanocne są okresem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale nie jest to tożsame z wolnym od pracy dla nauczycieli. W tym czasie, za wyjątkiem dni świątecznych, nauczyciele są zobowiązani do wykonywania pracy powierzonej przez dyrektora szkoły, w tym do prowadzenia zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy pojawią się w placówce. Na okres ten nie przypada urlop wypoczynkowy nauczyciela,  dlatego nie ma możliwości odmówienia wykonywania pracy.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej przypada na okres wakacji letnich i ferii zimowych (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Wszystkie inne dni wolne od zajęć dydaktycznych są dla nauczycielami dniami pracy, w które dyrektor szkoły może powierzać zadania związane z zapewnieniem opieki albo wykonywaniem zadań i czynności wynikających z zadań szkoły.

Dyrektor szkoły nie może odmówić rodzicom prawa przyprowadzenia dzieci

Zapewnienie opieki uczniom, którzy w czasie ferii wielkanocnych zostaną przyprowadzeni do szkoły jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Musi on tak zaplanować pracę w tym czasie, aby uczniowie mieli zapewnione zajęcia opiekuńcze. Dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców o możliwości przyprowadzeniu dzieci do placówki i nie ma prawa odmówić zapewnienia uczniom opieki w godzinach, w których prowadzone byłyby zajęcia.

Praca dla nauczycieli to nie tylko zajęcia opiekuńcze

Podkreślenia wymaga, że dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pracy niezwiązanej z prowadzeniem zajęć z uczniami. Nauczyciele, którzy nie będą prowadzili zajęć z uczniami mogą być zobowiązani do wykonywania innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę w wymiarze ośmiu godzin w ciągu dnia – na taki wymiar czasu pracy nauczyciela wskazuje Karta Nauczyciela (art. 42 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36850 )
Array ( [docId] => 36850 )