Zamiar organizacji wypoczynku w szkole zgłaszany z wyprzedzeniem 

Data: 28-05-2013 r.

Szkoła może organizować na swoim terenie wypoczynek letni dla dzieci np. kolonie, obozy. Organ prowadzący lub upoważniony przez niego dyrektor mogą również udostępnić obiekty i teren szkoły do organizacji w niej wypoczynku letniego.

Zamiar organizacji letniego wypoczynku obowiązkowo należy zgłosić w odpowiednim kuratorium oświaty. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wypoczynek należy zgłosić:

  • drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w internecie oraz

  • poprzez złożenie wydruku tego formularza z załącznikami w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora.

Aby zgłosić wypoczynek on-line najpierw należy dokonać rejestracji swoich danych poprzez założenie konta. Należy przy tym podać adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja zwrotna o dokonanej rejestracji. W systemie wystarczy zarejestrować się tylko raz i w kolejnych sezonach można korzystać z utworzonego już konta.

Rozporządzenie w sprawie wypoczynku zawiera gotowe formularze:

  1. załącznik nr 1 to formularz przeznaczony dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które:

  • odbywają się w kraju,
  • trwają powyżej 5 dni lub

  • są organizowane dla więcej niż 25 uczestników,

  1. załącznik nr 2 to formularz przeznaczony dla tzw. małych form wypoczynku, czyli tych, które:

  • trwają do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (jednocześnie) lub

  • odbywają się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników) lub

  • są organizowane w miejscu zamieszkania.

Zgłoszenie organizacji wypoczynku odbywa się z wyprzedzeniem. Bardzo często do momentu rozpoczęcia realizacji wypoczynku następuje konieczność dokonania zmian, np. kierownika, liczby uczestników, pracowników, wolontariuszy, terminu lub miejsca wypoczynku. W takiej sytuacji należy zgłosić poprawki w formie pisemnej do kuratora, które który naniesie te zmiany w formularzu na wydruku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30259 )
Array ( [docId] => 30259 )

Array ( [docId] => 30259 )