Nieobecność nauczyciela – powiadamianie dyrektora szkoły

Data: 03-05-2015 r.

Prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli możliwość korzystania z  tzw. usprawiedliwionych zwolnień od pracy. Sposób powiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności powinny określać obowiązujące dokumenty w szkole, np. regulamin pracy. Oprócz tego dla nauczycieli przewiduje się usprawiedliwiania w  formach określonych przez rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Sposób powiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności może być ustalony w inny sposób w każdej placówce – istotne jest jednak, aby obowiązujące zasady były jasne zrozumiałe dla nauczycieli. W tym celu dyrektor szkoły może stworzyć regulacje wewnętrzne –  dokumenty w szkole powinny regulować tę kwestię w sposób jasny i nie pozostawiający wątpliwości.

Powiadomienie za pomocą środków zaakceptowanych przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły może określić środki komunikacji, za pomocą których nauczyciel może powiadomić o nieobecności w pracy. Formy komunikacji należy ustalić nie tylko ustnie, ale także zadbać, aby wskazywały na nie dokumenty w szkole – uwzględnienie ich w regulaminie będzie dla nauczycieli podstawą do uznania powiadomienia za skuteczne.

Dyrektor szkoły może ustalić, że powiadomienie o nieobecności następuje:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem drugiej osoby,
 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną,
 • pocztą tradycyjną,
 • in.

Co do zasady dyrektor szkoły powinien przewiedzieć dla nauczycieli kilka form, w jakich możliwe jest powiadomienie, tak aby każdy miał możliwość dostarczenia informacji w wymaganym terminie.

Termin dostarczenia powiadomienia o nieobecności

Zgodnie z regulacjami prawa pracy, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności oraz przewidywanym okresie jej trwania. Powiadomienie to nie może jednak nastąpić później niż po upływie dwóch dni (§ 2 ust. 1 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Dyrektor szkoły może przyjąć inne terminy, jednak nie krótsze niż wskazane w rozporządzeniu. Dopuszczalne jest jednak rozwiązanie, w którym dokumenty w szkole określają, iż dla nauczycieli przewiduje się np. trzydniowy termin na poinformowanie o przewidywanym okresie trwania nieobecności.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37076 )
Array ( [docId] => 37076 )

Array ( [docId] => 37076 )