Zespół szkół może mieć wspólną lub odrębne rady pedagogiczne

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 19-11-2014 r.

W szkołach wchodzących w skład zespołu szkół może być jedna rada pedagogiczna lub odrębne - dla każdej szkoły. Jeśli jednak większość nauczycieli zatrudnionych w zespole pracuje we wszystkich typach szkół – wygodniej jest, gdy funkcjonuje jedna rada pedagogiczna.

Połączenie szkół różnych typów w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Istnienie jednej wspólnej lub kilku oddzielnych rad pedagogicznych powinno wynikać z zapisów statutu zespołu szkół. Nie ma problemu, gdy rada pedagogiczna szkoły podejmuje uchwałę dotyczącą danej szkoły, gdyż ma do tego pełne kompetencje. Nie ma też wtedy problemu z protokołowaniem, gdyż każda rada pedagogiczna prowadzi księgę protokołów, zgodnie z zasadą: jedna rada pedagogiczna = jedna księga protokołów.

Istnienie kilku rad pedagogicznych nasuwa wątpliwość, jak postąpić w sytuacji, gdy podejmowane są decyzje dotyczące całego zespołu szkół. Problem polega na tym, że żaden przepis prawa oświatowego nie przewiduje przekazania kompetencji poszczególnym radom pedagogicznym w zakresie zmian statutu zespołu szkół. Statutu zespołu nie mogą więc zmieniać rady poszczególnych szkół, a nie istnieje rada całego zespołu. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w instytucji, która ten statut nadała, czyli w organie prowadzącym. To organ prowadzący nadając statut zespołowi szkół, powinien ustalić tryb zmian tego statutu.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36054 )
Array ( [docId] => 36054 )

Array ( [docId] => 36054 )