Zmiana terminów ustalonych dni wolnych

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 04-01-2016 r.

Zmiana terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po 30 września nie powinna mieć miejsca. Jedynym wyjątkiem w takiej sytuacji jest przedłużenie tego terminu do 31 grudnia, ale tylko w przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z ogłoszenia terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po 30 września.

Dni wolne od zajęć wyznacza dyrektor

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wprowadziło przekazanie dyrektorom szkół prawa do wyznaczania dni wolnych od zajęć. Dyrektor każdej szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły powinien przeanalizować terminarz MEN oraz terminy egzaminów podane przez CKE, a także kalendarz roku szkolnego pod kątem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przy pomocy tych dokumentów może opracować propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć. Następnie dyrektor powinien się zwrócić z prośbą o wyrażenie opinii przez organy wewnętrzne szkoły w tej kwestii, w wyznaczonym terminie. Opinię należy uzyskać od:

  • rady szkoły (jeśli jest powołana),
  • rady pedagogicznej,
  • rady rodziców,
  • samorządu uczniowskiego.

Organizacja egzaminów zawodowych przedłuża termin ustalania dni wolnych

Dyrektor szkoły zobowiązany jest w terminie do 30 września poinformować o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli, uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów). Najlepiej zrobić to przy pomocy zarządzenia. Przedłużenie tego terminu jest możliwe do 31 grudnia, ale tylko w przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z ogłoszenia terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po 30 września. Przedłużenie terminu w sytuacji opisanej w pytaniu nie jest możliwe, gdyż nie wynika z organizacji egzaminów zawodowych.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38288 )
Array ( [docId] => 38288 )

Array ( [docId] => 38288 )