12 rat dotacji na każdego ucznia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-12-2012 r.

Od stycznia zaczną obowiązywać nowości oświatowe, które wprowadziła ustawa o systemie oświaty znowelizowana w 2012 r. Szkoły będą otrzymywały 12 części dotacji również na uczniów ostatnich klas, którzy ze względu na egzaminy mogą zakończyć naukę wcześniej.

Zmieniona ustawa o systemie oświaty rozstrzyga wątpliwości dotyczące obliczania dotacji dla szkół, w których część uczniów kończy naukę w kwietniu lub czerwcu. Do art., 80 Ustawy o systemie oświaty dodano ust. 3i, zgodnie z którym dotacja z budżetu samorządu terytorialnego obliczana jest z uwzględnieniem wszystkich uczniów i przekazywana w 12 częściach. W przypadku uczniów, którzy kończą szkołę wcześniej – dotacja jest wypłacana także od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczeń skończył szkołę aż do końca roku szkolnego, w którym miało to miejsce (art. 80, ust 3 i ust. 3i Ustawa o systemie oświaty).

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty na korzyść szkół

Wchodząca w życie nowelizacja ostatecznie rozstrzyga na korzyść szkół wątpliwości dotyczące tego jaką liczbę uczniów brać pod uwagę przydzielając dotacje. Dotacja przyznawana jest w wysokości równej wydatkom bieżącym związanym z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania oraz opieki (w tym profilaktyki społecznej), dlatego (art. 80, ust 3d Ustawa o systemie oświaty). Pojawiała się zatem wątpliwość – czy szkoła powinna otrzymywać środki również na absolwentów, którzy kończąc edukację nie generują już wydatków bieżących.

Doprecyzowanie zasad dotowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz szkół niepublicznych uzasadnia fakt, iż opuszczenie placówki przez absolwentów nie powoduje zmniejszenia kosztów stałych. Nawet, jeżeli dla tej części uczniów nie prowadzi się zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to wciąż szkoła ponosi koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czy utrzymania bazy technodydaktycznej. Wchodzące w życie nowości oświatowe w pełni potwierdzają, że wydatki szkoły nie zmniejszają się mimo zmniejszenia liczby uczniów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 979) art. 80 ust. 3,
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 979) art. 80 ust. 3d,
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 979) art. 80 ust. 3i.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30344 )
Array ( [docId] => 30344 )