Dodatek motywacyjny dla nauczycielki w ciąży

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-11-2012 r.

Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielce nie może zostać odebrany jej ze względu na niezdolność do pracy z tytułu ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Wynagrodzenie nauczyciela w takiej sytuacji naliczane jest na podstawie średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Kodeks pracy zabrania obniżania wynagrodzenia pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, dlatego nauczycielka w ciąży korzystająca z zasiłku chorobowego, powinna otrzymywać 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nauczyciela za czas niezdolności do pracy

Nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim albo urlopie macierzyńskim nie można odebrać żadnego z przyznanych wcześniej dodatków.

Dodatek motywacyjny stanowi jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela, którego nie obniża się ze względu na niezdolność do pracy. Nauczycielce będącej w ciąży od 34 dnia nieobecności w pracy przysługuje zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku jest naliczana zgodnie z art. 36 ust 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Średnia wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy jest obliczana od wynagrodzenia zawierającego dodatek motywacyjny, co oznacza, że wynagrodzenie nauczyciela korzystającego z zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego nie może być pomniejszone o wysokość dodatku.

Jeżeli więc nauczycielka przez ostatni rok otrzymywała wynagrodzenie zwiększone o wysokość dodatku motywacyjnego, to w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie może być ono zmniejszone.

Wynagrodzenie nauczycielki chronionej przez Kodeks pracy

Kodeks pracy zabrania zmieniania warunków zatrudnienia w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca, czyli dyrektor szkoły oraz organ prowadzący muszą stosować się do tych przepisów również w odniesieniu do ustalania wynagrodzenia nauczycielki.

 

Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii wypłacania dodatków nauczycielom w okresie niezdolności do pracy, dlatego stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Kodeks pracy zabrania również rozwiązania umowy o pracę lub zwolnienia nauczycielki w okresie, kiedy nauczycielka pobiera zasiłek chorobowy lub korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Umowa na czas określony i umowa na zastępstwo – inne zasady

Należy zaznaczyć, że umowa o pracę ulega rozwiązaniu z dniem porodu w przypadku nauczycielki, która została zatrudniona na okres próbny lub zawarła umowę na czas określony kończącą się przed terminem porodu. Umowa zostaje przedłużona do dnia porodu. Do tego czasu kobieta otrzymuje pełne wynagrodzenie nauczyciela. Inne zasady obowiązują w przypadku nauczycielki, którą zatrudniono na zastępstwo.

Nie można natomiast rozwiązać umowy z nauczycielką, z którą zawarto umowę na czas nieokreślony z wyjątkiem przyczyn pozwalających na rozwiązanie jej bez wypowiedzenia z winy nauczycielki oraz gdy zgodę na to wyrazi reprezentująca ją organizacja związkowa.

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.),
  • art. 92 § 1 pkt 2, art. 177 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30338 )
Array ( [docId] => 30338 )