Dodatkowe pieniądze na działalność szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 13-02-2017 r.

Rada rodziców i dyrektor powinni ze sobą współpracować na wielu płaszczyznach związanych z realizowaniem statutowych celów szkoły. Dobrze zorganizowanie funkcjonowania rady może być niejednokrotnie skutecznym, dodatkowym narzędziem zaspokajania potrzeb uczniów danej szkoły. Dlatego tak ważne jest by dyrektor wspierał radę i by razem działali na rzecz społeczności szkolnej i uczniów.

Fundusze z dobrowolnych składek

Rada rodziców może gromadzić fundusze. Podstawowym źródłem funduszy rady rodziców są dobrowolne składki rodziców. Można określić sugerowaną wysokości składki, należy jednak pamiętać, że składki mają charakter dobrowolny i nie mogą być ściągane w drodze przymusowej egzekucji.Główną motywacją dla rodziców powinna być świadomość, że wpłata jest przeznaczana na ważne, wspólne cele, wspomagające utrzymanie szkoły i wspieranie procesu dydaktycznego. W celu skutecznego zarządzania i monitorowania wysokości wpłaconych składek rada rodziców wyłania ze swojego grona skarbnika.

Wydatkowanie funduszy w regulaminie

Działalność rady rodziców jest niezależna od działalności szkoły, organu prowadzącego szkołę. Rada rodziców określa zasady wydatkowania funduszy w uchwalanym regulaminie swojej działalności (art. 54 ust. 8 w związku z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. art. 83 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe).

Zapamiętaj!

Żaden przepis nie określa szczegółowo na jakie cele mają zostać przeznaczone środki zgromadzone przez radę rodziców. Ponieważ fundusze pochodzą z dobrowolnych składek, więc to rada rodziców posiadała swobodę zarządzania tymi środkami, w tym decydowania co do celów ich wydatkowania. 

Wskazówkę daje art. 54 ust.  8 ustawy o systemie oświaty (od 1 września 2017 r. art. 84 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe) przez użycie w przepisie sformułowania „w celu wspierania działalności statutowej szkoły”, który wskazuje, że  przeznaczenie zgromadzonych finansów musi być związane z funkcjonowaniem danej szkoły i związanymi z tym potrzebami.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40022 )
Array ( [docId] => 40022 )