Jakie są metody przeprowadzania inwentaryzacji

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Barbara Jarosz
Data: 07-12-2016 r.

Metody przeprowadzanej inwentaryzacji określa ustawa o rachunkowości w art. 26. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w drodze spisu z natury, drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Poznaj szczegóły

Rodzaje składników, metody oraz terminy inwentaryzacji

Lp.

Rodzaj aktywów i pasywów

Metody inwentaryzacji

Termin

1.

Grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników

Na ostatni dzień roku obrotowego

2.

Środki trwałe oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą

Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego; na terenie strzeżonym raz w ciągu 4 lat

3.

Obce składniki

Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego

4.

Wartości niematerialne i prawne

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników

Na ostatni dzień roku obrotowego

5.

Środki pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) oraz akcje, obligacje i inne papiery wartościowe

Spis z natury

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego

6.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia od banku prawidłowości wykazanego salda

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego

7.

Zapasy materiałów znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo-wartościową

Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego; raz na 2 lata

8.

Zapasy materiałów i towarów odpisywane w koszty w momencie ich zakupu

Spis z natury

Roczna na ostatni dzień każdego roku obrotowego

9.

Własne składniki majątkowe powierzone innym jednostkom

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidłowości ich stanu wykazanego w księgach rachunkowych

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego

11.

Należności

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahenta prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego

12.

Należności i zobowiązania wobec pracowników

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego

13.

Należności i zobowiązania publicznoprawne

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego

14.

Należności sporne i wątpliwe

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości

Na ostatni dzień roku obrotowego z możliwością jej przeprowadzenia w IV kwartale roku obrotowego i do 15 dnia roku następnego

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39805 )
Array ( [docId] => 39805 )