Kontrolę udzielania zamówień publicznych warto zaplanować na marzec

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Jan Lewandowski
Data: 04-02-2015 r.

W ramach sprawowanej przez siebie kontroli zarządczej dyrektor szkoły powinien przewidzieć obowiązkową kontrolę zamówień publicznych realizowanych przez szkołę. Zadania z tym związane warto zaplanować na marzec.

Nie wymaga się sporządzania przez zamawiającego planu zamówień. Jednakże ze względów praktyczno-organizacyjnych i dowodowych każdy zamawiający powinien na początku roku budżetowego przygotować taki plan.

 

W planie powinno znaleźć się precyzyjne określenie:

  • zadań,
  • niezbędnych środków,
  • potrzeb,
  • czasu potrzebnego na ich realizację.

Przy przygotowywaniu planu warto posiłkować się planem rzeczowo-finansowym, z analizy którego można już wywnioskować o konieczności zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przy realizacji przewidzianych w nim zadań.

Należy pamiętać, że przy wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 tys. euro prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania. Ustalenia wartości zamówienia należy dokonać z należytą starannością, na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy.

Podczas kontroli w odniesieniu do planu dyrektor szkoły powinien przeanalizować wszystkie protokoły z postępowań w zakresie zamówień publicznych oraz odpowiednio sporządzone notatki z przeprowadzonego rozpoznania cenowego, które są dowodem poprawności prowadzonego postępowania. Natomiast wyznacznikiem w tych działaniach powinien być zawsze obowiązujący w szkole regulamin zamówień publicznych.

Ważną kwestią jest sprawdzenie, czy w trybie postępowania nie zostały przekroczone odpowiednie kwoty, a jeżeli tak, to czy wdrożono postępowanie przetargowe.

Jan Lewandowski, specjalista ds. kontroli zarządczej w oświacie i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36508 )
Array ( [docId] => 36508 )