Trzynastki dla pracowników sezonowych – uwzględnia się zatrudnienie na przełomie roku

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 03-01-2017 r.

Od zasady zgodnie z którą prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu minimum sześciu miesięcy w roku kalendarzowym przewiduje się wyjątki. Jednym z nich jest wypłacenie trzynastki pracownikom sezonowym – w tym przypadku wyjątków jest jednak więcej.

Wyjątkiem od zasady, że po przepracowaniu minimum sześciu miesięcy w roku kalendarzowym nabywa się prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej, o ile został zatrudniony na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące.

Przykład:

Pracownik obsługi był zatrudniony od 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. do pracy sezonowej, tj. grabienia liści. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 2016 rok?

Nie. Wprawdzie pracownik został zatrudniony do pracy sezonowej, lecz umowa została zawarta na okres krótszy niż trzy miesiące, zatem pracownik nie nabędzie prawa do trzynastki za 2016 rok.

Sezon nie musi mieścić się w roku kalendarzowym…

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie wprowadza obostrzenia, że ten trzymiesięczny sezon musi się mieścić w danym roku kalendarzowym. W praktyce prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje także pracownikowi sezonowemu, którego okres zatrudnienia (chociaż nie krótszy niż trzy miesiące) przypada na przełomie lat i w efekcie w danym roku pracownik przepracuje mniej niż trzy miesiące.

Przykład:

Palacz c.o. został zatrudniony w zespole szkół na sezon grzewczy od 12 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 2016 rok?

Tak. Mimo że w 2016 roku przepracował tylko 2,5 miesiąca, otrzyma za ten okres proporcjonalną trzynastkę. Wynagrodzenie roczne będzie mu także przysługiwać za cztery miesiące przepracowane w 2017 roku.

… ale dotyczy to wyłącznie pracowników sezonowych

Odstępstwo od zasady, że okres przepracowany musi dotyczyć danego roku kalendarzowego dotyczy wyłącznie pracowników sezonowych – trzynastka należy się więc tym, którzy pracowali na przełomie 2015 i 2016 roku. W przypadku pozostałych osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego bada się, jaki okres został przepracowany w 2016 roku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39872 )
Array ( [docId] => 39872 )

Array ( [docId] => 39872 )