W 2017 roku będą podwyżki dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 19-10-2016 r.

Po raz pierwszy od 2012 r. projekt ustawy budżetowej przewiduje podwyższenie kwoty bazowej na podstawie której wyliczane jest wynagrodzenie dla nauczycieli. Od 2017 r. nauczyciele mają zarabiać o 35,33 zł więcej.

Od 2012 r. kwota bazowa na podstawie której wylicza się wynagrodzenie dla nauczycieli wynosiła 2717,56 zł, w projekcie na 2017 r. przewiduje się, że zostanie podwyższona do kwoty 2752,92 zł. W praktyce oznacza to, że podwyżki dla nauczycieli będą niewielkie.

Wyliczanie wynagrodzenia – według Karty Nauczyciela

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

 1. nauczyciela stażysty - 100%,
 2. nauczyciela kontraktowego - 111%,
 3. nauczyciela mianowanego - 144%,
 4. nauczyciela dyplomowanego - 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od:

 • stopnia awansu zawodowego,
 • posiadanych kwalifikacji oraz
 • wymiaru zajęć obowiązkowych,

Wysokość dodatków nauczycieli zależy natomiast odpowiednio od:

 • okresu zatrudnienia,
 • jakości świadczonej pracy,
 • wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,
 • powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji,
 • trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Wyższe wynagrodzenie – niekoniecznie od stycznia

Podwyżka dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżce w 2017 r.

nauczyciel stażysta

100 proc. kwoty bazowej

2752,92 zł

nauczyciel kontraktowy

111 proc. kwoty bazowej

ok. 3055,74 zł

nauczyciel mianowany

144 proc. kwoty bazowej

ok. 3964,20 zł

nauczyciel dyplomowany

184 proc. kwoty bazowej

ok. 5065,37 zł

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

oświata, płace i finanse

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39623 )
Array ( [docId] => 39623 )

Array ( [docId] => 39623 )