Wspólna obsługa finansowa jednostek od 1 stycznia 2017 r.

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 16-11-2016 r.

Możliwość tworzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek istnieje już od 1 stycznia 2016 r., ale dopiero teraz może to realnie wpłynąć na funkcjonowanie szkół. ZEAS-y w obecnej formule prawnej mogą funkcjonować tylko do 31 grudnia 2016 r., a więc formalnie od 1 stycznia 2017 r. powinny być zreorganizowane. Jak to zrobić – sprawdź w artykule.

Jak zreorganizować obsługę finansową

Dostosowanie polegać może przede wszystkim na zmianie statutu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki. Inną możliwością jest likwidacja istniejącego zespołu obsługi administracyjno-ekonomicznej i stworzenie przez organy gminy nowej struktury. Przy tej okazji organy prowadzące mogą przenieść obsługę księgową, kadry i płacy, obsługę administracyjną do centrum usług wspólnych (CUW).

Jakich problemów można się spodziewać

Powstanie CUW może zakłócić dotychczas wypracowane procedury m.in. związane z ustaleniem nowego planu finansowego. O ile współpraca w odniesieniu do zadań podejmowanych w 2016 r. powinna przebiegać na dotychczasowych zasadach, o tyle wykonywanie nowego budżetu może być utrudnionego z uwagi na brak księgowej w szkole.

Uprawnienia dyrektora po wprowadzeniu wspólnej obsługi w samorządzie

Po wprowadzeniu wspólnej obsługi w samorządzie w dalszym ciągu do kompetencji dyrektora należy:

  • podejmowanie decyzji o przeniesieniu wydatków i związane z tym wprowadzanie odpowiednich zmian w planach finansowych,
  • sporządzanie, zatwierdzanie planów finansowych i ich przekazanie zarządowi,
  • dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej,
  • dokonywanie zmian w planie finansowym będące konsekwencją zmian w uchwale budżetowej po otrzymaniu zawiadomienia (np. przez kierownika CUW).

Uprawnienia te, jako podstawa odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej, nie mogą zostać przekazane na inny podmiot (np. na  kierownika CUW).

Dostosowanie systemu kontroli zarządczej

Powstanie CUW ma  przełożenie na aktualizację systemu kontroli zarządczej, który przecież wywodzi się z kontroli spraw finansowych. Skoro niektóre działy obsługiwane wewnętrznie przez szkoły  zostaną przejęte przez CUW, to szkoła powinna uaktualnić dotychczasowe cele i zadania w tym obszarze. Punktem wyjścia jest ustalenie – na podstawie uchwały JST o powołaniu CUW – jakie obszary i w jakim zakresie zostały powierzone samorządowemu centrum. W ten sposób będzie można dokonać niezbędnej aktualizacji systemu kontroli.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39720 )
Array ( [docId] => 39720 )

Array ( [docId] => 39720 )