Wydatki na szkolnej wycieczce trzeba udokumentować

Kategoria: Płace i finanse
Data: 06-08-2013 r.

Wszystkie wydatki poniesione przez organizatora szkolnej wycieczki powinny być udokumentowane i rozliczone. To kierownik wycieczki dokonując płatności za usługi związane z wyjazdem powinien zadbać o ich udokumentowanie. Nie zawsze będzie to faktura. Rodzaj dokumentu zależy m.in. od typu prowadzonej przez dany podmiot działalności, sposobu opodatkowania, miejsca sprzedaży towarów, czy świadczenia usług.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

  1. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce,
  2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
  4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkody,
  5. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.

Kierownik dokonuje rozliczenia finansowego wycieczki

Środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki dysponuje jej kierownik. Po jej zakończeniu jest zobowiązany dokonać rozliczenia finansowego. Rozliczenie finansowe powinno obejmować:

Konieczne dowody potwierdzające wpływy i wydatki

Wpływy i wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. Dowodami finansowymi niezbędnymi do rozliczenia wycieczki są:

  1. lista uczestników wycieczki z oznaczeniem wpłaty ustalonej kwoty i podpisem osoby dokonującej wpłaty,
  2. dofinansowania wycieczki z podaniem źródła pochodzenia dodatkowych środków,
  3. faktury i rachunki wydawane przez uprawnione podmioty,
  4. inne dowody, jak np. paragony fiskalne, w odpowiedni sposób zabezpieczone bilety komunikacji miejskiej, oświadczenia podpisane przez wymaganą liczbę osób (kierownika i opiekunów).

Za bilety wstępu do kina można wymagać wystawienia rachunku, ale za bilety komunikacji miejskiej nie zostanie wystawiony rachunek, więc staną się dowodem po odpowiednim jego przygotowaniu (naklejeniu na kartce i opisaniu).


Bożena Winczewska
, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30389 )
Array ( [docId] => 30389 )

Array ( [docId] => 30389 )