Wynagrodzenie nauczyciela za okres przerwy świątecznej

Kategoria: Płace i finanse
Data: 15-01-2013 r.

Przerwa świąteczna nie jest okresem, w którym wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy nauczyciela. W związku z tym za ten okres nie jest wypłacane uśrednione wynagrodzenie nauczyciela, lecz stałe składniki oraz odpowiednia suma za godziny ponadwymiarowe – jeżeli były realizowane.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce, w której organizacji są przewidziane ferie letnie i zimowe, przysługuje w wymiarze odpowiadającym czasowi ich trwania (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie przewiduje urlopu w czasie przerw świątecznych (bożonarodzeniowej i świątecznej), a nauczyciel w tym okresie, mimo iż nie są realizowane zajęcia dydaktyczne, musi pozostawać w gotowości do pracy.

W związku z powyższym, nie ma podstaw, by za okres przerwy świątecznej wypłacane było uśrednione wynagrodzenie nauczyciela, obliczane na takich samych zasadach, co za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Wynagrodzenie nauczyciela będzie więc wypłacone z góry w pierwszych dniach miesiąca w składnikach stałych, a z dołu miesiąca za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa (art. 39 ust. 3 i ust. 4 Karta Nauczyciela).

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Z racji tego, że na okres przerwy świątecznej nie przypada urlop wypoczynkowy nauczyciela, dyrektor szkoły może zobowiązać go do stawienia się w placówce. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy rodzice zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem, do czego mają prawo. W tym czasie w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale opiekuńcze. Dlatego nie zawsze realizowane są godziny ponadwymiarowe za które Karta Nauczyciela przewiduje wynagrodzenie (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli w czasie przerwy nauczyciel nie realizuje przydzielonych godzin ponadwymiarowych bądź doraźnych zastępstw – nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy nauczyciel w czasie przerwy świątecznej pozostaje w gotowości do pracy, lecz w szkole nie są organizowane zajęcia, również nie wypłaca mu się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane tylko za godziny faktycznie przepracowane.

  • art. 35 ust. 1, art. 39, art. 64 ust. 1, art. 67 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
  • §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30351 )
Array ( [docId] => 30351 )

Array ( [docId] => 30351 )