Zatrudnienie nauczyciela w trakcie roku a prawo do trzynastki w szkole

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Trochimiuk Anna
Data: 13-05-2012 r.

Nauczyciele szkół publicznych co roku otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne. Aby otrzymać trzynastkę, co do zasady, każdy pracownik musi przepracować co najmniej 6 miesięcy w szkole. Jednym z wyjątków jest zatrudnienie nauczyciela w trakcie roku. Czy to oznacza, że każdy nauczyciel ma prawo do trzynastki?

Nauczyciele są grupą zawodową, której tyczą się specyficzne zasady zatrudniania, ponieważ ruch kadrowy w szkole wiąże się z organizacją zajęć szkolnych. Nauczyciele przez to zwykle rozpoczynają pracę w szkole we wrześniu. W konsekwencji, uniemożliwia im to nabycie prawa do trzynastki w szkole, w której podjęli zatrudnienie, ponieważ od momentu zatrudnienia do końca roku pozostają tylko 4 miesiące.

Ustawodawca uwzględnił tę specyfikę zawodu nauczyciela i przyznał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego także tym nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni w trakcie roku zgodnie z organizacją pracy szkoły. W związku z tym, że zatrudnianie nauczycieli zawsze odnosi się do organizacji pracy szkoły (np. zatrudnienie w lutym na zastępstwo też wynika z organizacji pracy szkoły), pojawiały się głosy, że nauczyciel, bez względu na to, kiedy zostanie zatrudniony, zawsze ma prawo do trzynastki w szkole.

Zdaniem jednak większości praktyków, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczycielom nie przysługuje bezwarunkowe prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunek przepracowania 6 miesięcy w danej szkole nie dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, z którymi został nawiązany stosunek pracy z początkiem roku szkolnego, tj. 1 września (opinia MEN z 4 grudnia 2009 r., DS-WPZN-AB-401-02/09).

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30334 )
Array ( [docId] => 30334 )

Array ( [docId] => 30334 )