Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych związane z reformą oświaty

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 04-09-2017 r.

Wdrażana właśnie reforma oświaty pociąga za sobą nie tylko zmiany w sieciach szkół, wszak z systemu oświaty znikają gimnazja, ale wywołuje cały szereg skutków prawnych także w sferze szeroko rozumianego prawa pracy. I nie chodzi tu tylko o ruchy kadrowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, ale także o liczne następstwa wynikające z likwidacji, połączeń czy utworzenia nowych jednostek organizacyjnych oświaty, ale rozumianych jako zakłady pracy. Jednym z zagadnień wymagającym analizy są skutki, jakie pociąga za sobą reforma oświaty dla działalności socjalnej szkół i placówek.

Wygaszenie gimnazjum tak jak likwidacja

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe tylko w jednym przepisie wskazuje, kto przejmuje opiekę socjalną nad nauczycielami – emerytami i rencistami wygaszanych gimnazjów. Otóż po zakończeniu działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie wygaszenia, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Co z funduszem socjalnym po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

 

Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe nie odnoszą się wprawdzie do przejęcia opieki socjalnej nad nauczycielami – emerytami i rencistami gimnazjów przekształcanych w szkoły innych typów jak również gimnazjów włączanych do szkół innych typów, niemniej jednak należy przyjąć, że opieka socjalna jest kontynuowana przez szkołę, w jaką gimnazjum jest przekształcane albo szkołę, do której włączane jest gimnazjum. Należy tu bowiem zastosować takie same rozwiązania, jak w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W istocie bowiem włączenie gimnazjum do innej szkoły jest szczególnym przypadkiem przejścia zakładu pracy. W konsekwencji Fundusz pracodawcy przejmującego przejmie środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego.

Po włączeniu nie trzeba nowelizować regulaminu ZFŚS

Powiększony fundusz socjalny szkoły, która „wchłonęła” gimnazjum, obsłużyć musi rzecz jasna szersze grono uprawnionych, gdyż to powiększa się o przechodzących z gimnazjum pracowników i ich rodziny oraz byłych pracowników i ich rodziny. Całe to grono uprawnionych od włączenia gimnazjum, a więc od 1 września 2017 r., korzystać będzie z opieki socjalnej na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkoły, do jakiej następuje włączenie. Regulamin ZFŚS nie musi być zmieniany, poszerzenie grona uprawnionych nie jest bowiem przesłanką do dokonania nowelizacji tego aktu wewnętrznego szkoły.

Włączenie gimnazjum do innej szkoły spowoduje zmianę wysokości odpisu

Włączenie gimnazjum do szkoły innego typu spowoduje nie tylko zwiększenie liczby uprawnionych do korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego, ale prawdopodobnie także znaczne zwiększenie liczby zatrudnionych, a to z kolei wpłynie na wysokość obowiązkowego odpisu na fundusz.

Konieczność nowelizacji regulaminu ZFŚS w przypadku przekształcenia gimnazjum

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych gimnazjum przekształconego w inną szkołę funkcjonuje nadal. Zmiana dotyczyć będzie natomiast nazwy funduszu a tym samym w tym drobnym zakresie należało będzie zmienić obowiązujący w jednostce regulamin. Zmiana powinna nastąpić w trybie przewidzianym dla zmiany regulaminu funduszu w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmian należy tez dokonać we wszystkich zapisach, w których używa się słowa „gimnazjum”. Analogiczne rozwiązanie musi być zastosowane w przypadku transformacji zespołu szkół.

Nie ma natomiast konieczności nowelizacji regulaminu ZFŚS, jeżeli doszło jedynie do przekształcenia rodzaju szkoły np. z 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową.

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40625 )
Array ( [docId] => 40625 )