Awans nauczyciela – teczka nauczyciela mianowanego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Teczka nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, składa się z trzech części – podobnie jak teczka nauczyciela kontraktowego. Zawiera wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumenty potwierdzające odbyty staż na nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel mianowany po upływie stażu trwającego dwa lata i dziewięć miesięcy może złożyć wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym, musi przedłożyć dyrektorowi, a następnie kuratorium, odpowiednie dokumenty. Teczka nauczyciela mianowanego zawiera dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych.

Teczka A

Pierwsza teczka nauczyciela mianowanego zawiera dyplomy i zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt mianowania nauczyciela oraz zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i zajmowanych przez niego stanowiskach. Zaświadczenie to wydaje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela kończącego staż na nauczyciela dyplomowanego. Ponadto należy umieścić w niej decyzję o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.

Teczka B

Druga teczka nauczyciela dyplomowanego składa się z dokumentacji zgromadzonej w czasie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Należy umieścić w niej plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora oraz sprawozdanie z jego realizacji. Przygotowując sprawozdanie nauczyciel mianowany powinien pamiętać, by zawrzeć w nim opis:

 • działań dzięki którym doskonalił warsztat i metody pracy,
 • realizacji zadań, które wykraczały poza obowiązki służbowe,
 • form doskonalenia, w których uczestniczył w celu rozwoju własnego i podnoszenia poziomu pracy.

Teczka B musi zawierać także ocenę dorobku zawodowego dokonaną za okres stażu.

Teczka C

Ostatnia teczka nauczyciela mianowanego zawiera dokumentację, która potwierdza, że nauczyciel mianowany spełnia wymagania na awans zawodowy nauczyciela. Ta część teczki zwykle sprawia nauczycielom najwięcej kłopotów.

Warto więc wiedzieć, że trzeba przedstawić w niej opis i analizę podejmowanych działań – należy skupić się na ich efektach.

Odchudzanie teczki nauczyciela mianowanego

Warto pamiętać, że obecnie odchodzi się od załączania do teczki obszernej dokumentacji z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego. Dotyczy to przede wszystkim części B – nauczyciel mianowany nie ma obowiązku dokumentować realizacji planu zawodowego załącznikami. Istotne jest jednak, by w sprawozdaniu kierowanym do dyrektora szkoły zawarł informacje na temat wpływu podejmowanych czynności na jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole.

Dokumentów tych nie trzeba przedkładać w teczce kierowanej do komisji egzaminacyjnej w kuratorium.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.),
 • art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30427 )
Array ( [docId] => 30427 )

Array ( [docId] => 30427 )