Awans nauczyciela – zmiana miejsca pracy w trakcie stażu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-05-2015 r.

Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie trwania stażu jest możliwa bez konieczności powtarzania go w całości od początku. Pozwala na to Karta Nauczyciela, ale przewiduje ona również określone warunki dla nauczycieli.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych możliwość zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie trwania stażu na awans nauczyciela. Warunkiem dla nauczycieli jest otrzymanie pozytywnej oceny za okres dotychczas zrealizowanego stażu oraz podjęcie zatrudnienia w nowym miejscu nie później niż trzy miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy (art. 9f ust. 2 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela przewiduje warunki dla nauczycieli

 

Nauczyciel, który chce kontynuować rozpoczęty staż na awans zawodowy po zmianie miejsca zatrudnienia musi przedłożyć otrzymaną pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu odbytego do momentu rozwiązania stosunku pracy w poprzedniej placówce. Nieotrzymanie pozytywnej oceny uniemożliwia zaliczenie odbytego okresu stażu.

Okres stażu odbytego u poprzedniego pracodawcy nie zostanie zaliczony również w sytuacji, gdy nauczyciel będzie pozostawał bez zatrudnienia przez okres dłuższy niż trzy miesiące. W takim przypadku staż na awans nauczyciela będzie trzeba odbywać od początku w  wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

Zaliczenie odbytego stażu w nowym miejscu pracy nie dotyczy stażystów

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że możliwość zaliczenia stażu na awans nauczyciela dotyczy wyłącznie nauczycieli kontraktowych i mianowanych (art. 9f ust. 2 Karta Nauczyciela). Potwierdza to wyrok WSA we Wrocławiu w 2011 r., w którym za niedopuszczalne uznaje się przerwanie przez nauczyciela stażystę dziewięciomiesięcznego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Zdaniem WSA Karta Nauczyciela nakłada obowiązek odbywania stażu nieprzerwanie w tym samym miejscu pracy i nie przewiduje dla nauczycieli możliwości zmiany zatrudnienia w trakcie jego trwania. Jeżeli nauczyciel zmieni miejsce zatrudnienia przed uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, będzie musiał realizować staż na awans zawodowy od początku (wyrok WSA, IV SA/Wr 93/11).

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r., IV SA/Wr 93/11

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37242 )
Array ( [docId] => 37242 )