Umowa na zastępstwo w szkole nie przedłuża się do dnia porodu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-05-2015 r.

Nauczycielka w ciąży zatrudniona na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nie może liczyć na przedłużenie umowy do dnia porodu. Kwestii tej nie reguluje Karta Nauczyciela, dlatego w takiej sytuacji dyrektor szkoły stosuje przepisy kodeksu pracy. Przepisy wyraźnie wskazują, że w przypadku zastępstwa nie dochodzi do przedłużenia umowy – zasada ta ma zastosowanie także dla nauczycieli.

Kwestie dotyczące przedłużenia do dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony nie są regulowane przepisami ustawy Karta Nauczyciela dlatego dyrektor szkoły stosuje przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Dyrektor szkoły nie stosuje jednak tego przepisu dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

Dyrektor szkoły nie może przedłużyć umowy na zastępstwo

Brak wątpliwości odnośnie braku możliwości przedłużenia umowy dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo wynika z faktu, że ten rodzaj umowy został wymieniony w odrębnym przepisie, jako umowa, która nie ulega przedłużeniu do dnia porodu: Przepisu art. 177 § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 3(1) Kodeks pracy zw. z art. 91c Karta Nauczyciela).

Przedłużenie umowy do dnia porodu – tylko w określonych przypadkach

Przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia rozwiązania następuje z mocy prawa – dyrektor szkoły nie może rozwiązać w przewidziany wcześniej terminie stosunku pracy z nauczycielką, jeżeli okaże się, że jest w ciąży. Dotyczy to jednak wyłącznie umowy na okres próbny (przekraczający jeden miesiąc), umowy na czas wykonania określonej pracy i umowy na czas określony (art. 177 § 3 Kodeks pracy w zw. z art. 91c Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37166 )
Array ( [docId] => 37166 )

Array ( [docId] => 37166 )