Wypowiedzenia dla nauczycieli pełniących funkcje radnych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-05-2015 r.

Do końca maja dyrektor szkoły powinien wręczyć wypowiedzenia nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony. Chcąc zwolnić nauczyciela, który pełni funkcję radnego konieczne jest uzyskanie zgody rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa – dla nauczycieli może oznaczać to pozostanie w zatrudnieniu do końca kadencji.

Dyrektor szkoły zatrudniający nauczycieli pełniących funkcje radnych w samorządach gminnych, powiatowych czy sejmikach wojewódzkich musi wiedzieć, że dla nauczycieli tych, w związku z wykonywaniem mandatu radnego przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych – w tym ochrona stosunku pracy uniemożliwiająca dyrektorowi szkoły zwolnienie nauczyciela z pracy bez zgody rady.

Wypowiedzenia dla nauczycieli pełniących mandat radnego

Ochrona prawna dla nauczycieli pełniących mandaty radnych wynika z przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Kwestii tych nie reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.

Jednym z aspektów ochrony prawnej dla nauczycieli – radnych jest możliwość rozwiązania z nimi stosunku pracy po uzyskaniu uprzedniej zgody rady, której jest członkiem:

  • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem (art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym)
  • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa, którego radny jest członkiem (art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa)

Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa odmówią zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu – dyrektor szkoły woli zwolnienia nauczyciela nie może zatem argumentować kwestiami związanymi z trudnościami w organizowaniu zastępstw dla nauczycieli uczestniczących w pracach organów, w których sprawuje mandat.

Dyrektor szkoły musi przedstawić obiektywne powody zwolnienia

Pełnienie mandatu radnego nie stanowi dla nauczycieli gwarancji zatrudnienia do czasu wygaśnięcia mandatu. Zgodnie z orzecznictwem rada nie powinna ingerować w prawo pracodawcy – w tym przypadku dyrektora szkoły – do rozstania się z pracownikiem, jeżeli nie jest to związane z wykonywaniem mandatu i jest uzasadnione w obowiązującym porządku prawnym. Ochrona stosunku pracy dla nauczycieli jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy udowodnione zostanie, iż dyrektor szkoły nie dążyłby do rozwiązania stosunku pracy, gdyby nauczyciel nie posiadał mandatu radnego. Rada nie wyrażając zgody na zwolnienie powinna wykazać, że decyzja o wypowiedzeniu jest determinowana wykonywaniem mandatu radnego (Wyrok NSA sygn. II OSK 3133/13)

Źródło:

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. (II OSK 3133/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37181 )
Array ( [docId] => 37181 )

Array ( [docId] => 37181 )