Wypowiedzenia dla nauczycieli pełniących funkcje radnych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-05-2015 r.

Do końca maja dyrektor szkoły powinien wręczyć wypowiedzenia nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony. Chcąc zwolnić nauczyciela, który pełni funkcję radnego konieczne jest uzyskanie zgody rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa – dla nauczycieli może oznaczać to pozostanie w zatrudnieniu do końca kadencji.

Dyrektor szkoły zatrudniający nauczycieli pełniących funkcje radnych w samorządach gminnych, powiatowych czy sejmikach wojewódzkich musi wiedzieć, że dla nauczycieli tych, w związku z wykonywaniem mandatu radnego przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych – w tym ochrona stosunku pracy uniemożliwiająca dyrektorowi szkoły zwolnienie nauczyciela z pracy bez zgody rady.

Wypowiedzenia dla nauczycieli pełniących mandat radnego

Ochrona prawna dla nauczycieli pełniących mandaty radnych wynika z przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Kwestii tych nie reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.

Jednym z aspektów ochrony prawnej dla nauczycieli – radnych jest możliwość rozwiązania z nimi stosunku pracy po uzyskaniu uprzedniej zgody rady, której jest członkiem:

 • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
 • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem (art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym)
 • rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa, którego radny jest członkiem (art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa)

Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa odmówią zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu – dyrektor szkoły woli zwolnienia nauczyciela nie może zatem argumentować kwestiami związanymi z trudnościami w organizowaniu zastępstw dla nauczycieli uczestniczących w pracach organów, w których sprawuje mandat.

Dyrektor szkoły musi przedstawić obiektywne powody zwolnienia

Pełnienie mandatu radnego nie stanowi dla nauczycieli gwarancji zatrudnienia do czasu wygaśnięcia mandatu. Zgodnie z orzecznictwem rada nie powinna ingerować w prawo pracodawcy – w tym przypadku dyrektora szkoły – do rozstania się z pracownikiem, jeżeli nie jest to związane z wykonywaniem mandatu i jest uzasadnione w obowiązującym porządku prawnym. Ochrona stosunku pracy dla nauczycieli jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy udowodnione zostanie, iż dyrektor szkoły nie dążyłby do rozwiązania stosunku pracy, gdyby nauczyciel nie posiadał mandatu radnego. Rada nie wyrażając zgody na zwolnienie powinna wykazać, że decyzja o wypowiedzeniu jest determinowana wykonywaniem mandatu radnego (Wyrok NSA sygn. II OSK 3133/13)

Źródło:

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. (II OSK 3133/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37181 )
Array ( [docId] => 37181 )

Array ( [docId] => 37181 )