Awans zawodowy nauczyciela – Karta Nauczyciela a przerwanie stażu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-11-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość przerwania stażu. O decyzji powinien zostać poinformowany dyrektor szkoły. Nauczyciel chcący ponownie realizować staż jest zobowiązany do odbycia go w pełnym wymiarze.

Możliwość przerwania stażu jest przewidziana dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych (art. 9d ust. 6 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie zgodzi się na przerwanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w przypadku nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, ponieważ zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jego staż rozpoczyna się automatycznie, bez konieczności składania wniosku do dyrektora.

Przerwanie stażu uniemożliwia jego kontynuację

 

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że przerwanie stażu na awans zawodowy nauczyciela jest tożsame z koniecznością zrealizowania go od początku, w pełnym wymiarze w przypadku ponownego ubiegania się o awans zawodowy (art. 9d ust. 6 Karta Nauczyciela). Oznacza to, iż prawo oświatowe nie przewiduje dla nauczycieli możliwości kontynuowania przerwanego stażu i odbycia tylko jego części. Ponowne rozpoczęcie stażu odbywa się na takich samych zasadach, jak wcześniej – musi rozpocząć się najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym, po uprzednim złożeniu wniosku do dyrektora szkoły (art. 9d ust. 1 Karta Nauczyciela).

O decyzji przerwania stażu powinien wiedzieć dyrektor szkoły

Rezygnacja z ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela powinna być przekazana do dyrektora szkoły. Karta Nauczyciela nie nakłada na nauczyciela obowiązku składania wyjaśnień czy podawania powodów rezygnacji, dlatego dyrektor szkoły nie powinien dociekać przyczyn. Udzielenie mu informacji jest jednak istotne w kontekście wypłacania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli opiekunów (art. 9c ust. 4 i art. 30 ust. 3 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30546 )
Array ( [docId] => 30546 )