Awans zawodowy nauczyciela – resort pracy krytykuje projekt przepisów

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-03-2013 r.

Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie awansu zawodowego do końca 2013 roku podlegają przepisom Karty Nauczyciela i rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Przepisy mają się zmienić. Resort pracy krytykuje fakt, że nowe rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących pracowników tych placówek.

2 stycznia 2013 roku utraciło moc rozporządzenie regulujące awans zawodowy nauczyciela. Wynika to z wyłączenia spod działania Karty Nauczyciela pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zdążyło wydać nowych regulacji, a projekt rozporządzenia został poddany krytyce ze strony resortu pracy.

Awans zawodowy nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziło stanowisko, z którego wynika iż w związku z utraceniem mocy prawnej rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, nie wiadomo, czy projektowane zmiany będą dotyczyć również pedagogów zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Karta Nauczyciela obejmuje obecnie tylko niektórych pracowników. Awans zawodowy nauczyciela mogą bowiem realizować tylko ci pracownicy pedagogiczni, którzy zostali zatrudnieni przed rokiem 2004. Pozostali podlegają ustawie o pracownikach samorządowych, nie dotyczy ich więc awans zawodowy nauczyciela.

Wątpliwości resortu pracy – kogo ma dotyczyć Karta Nauczyciela

Według resortu pracy, w związku z tym, że od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2014 r. w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych stosuje się będzie art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie jest jasne czy planowane zmiany w sprawie awansu zawodowego nauczyciela dotyczą pracowników, do których Karta Nauczyciela ma być stosowana do końca 2013 roku. Zgodnie z wskazanym artykułem Karta Nauczyciela dotyczy tych pracowników przez dwa lata od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zaproponowane brzmienie nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie wskazują jednak w sposób jednoznaczny, czy regulacje obejmujące awans zawodowy nauczyciela będą dotyczyć nauczycieli, których do końca roku obowiązuje Karta Nauczyciela. W związku z tym resort pracy uważa, że konieczne jest wydanie dodatkowych przepisów przejściowych.

Warto przypomnieć, że rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego powinno było ukazać się na początku stycznia 2013 roku, jednak resort edukacji nie zdążył z wydaniem nowych regulacji. Poprzednie rozporządzenie straciło moc prawną 2 stycznia 2013.

Podstawa prawna:

  • art. 204 pkt 1 lit. a, art. oraz 237 oraz art. 250 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 887 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30442 )
Array ( [docId] => 30442 )

Array ( [docId] => 30442 )