Badania okresowe dla nauczycieli – skierowanie od dyrektora szkoły

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 05-02-2015 r.

Okresowe badania lekarskie dla nauczycieli są wykonywane w terminach określonych przepisami prawa pracy, ale należy pamiętać, że dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania w każdym terminie. Na takie badanie może zostać skierowany nauczyciel mianowany.

Obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim jest przewidziany dla nauczycieli w regulacjach kodeksu pracy (art. 211 pkt 5 kodeks pracy). Dyrektor szkoły nie może dopuścić do pracy nauczyciela, który nie podda się wymaganym badaniom wstępnym, nie zgłosi się na badania okresowe bądź nie uzyska od lekarza orzeczenia o zdolności do pracy na stanowisku nauczycielskim.

Badania kontrolne dla nauczycieli są obowiązkowe

 

Badania kontrolne dla nauczycieli są przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pięć lat, a także po każdej spowodowanej chorobą nieobecności przekraczającej 30 dni (art. 229 § 2 kodeks pracy). Po długiej nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły musi uzyskać potwierdzenie, że nauczyciel posiada zdolność do wykonywania pracy na zajmowanych dotychczas stanowisku.

Skierowanie na badania lekarskie dla nauczycieli wydaje dyrektor szkoły. Orzeczenie lekarskie uzyskane w wyniku badania jest stwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku albo wskazaniem na przeciwwskazanie do pracy na zajmowanym stanowisku. Drugi rodzaj orzeczenia zwykle wiąże się dla nauczycieli z rozwiązaniem stosunku pracy ze względu na niezdolność do pracy.

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania

Nauczyciel mianowany może zostać skierowany na badania kontrolne z własnej inicjatywy, niezależnie od tego, kiedy były przeprowadzane poprzednie badania dla nauczycieli zatrudnionych w placówce. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na nadaniach lekarskich może oznaczać dla nauczycieli rozwiązanie stosunku pracy.

Należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem SN, dyrektor szkoły nie powinien nadużywać tej kompetencji. Nauczyciel mianowany może zostać skierowany na badania lekarskie, jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przekonania, że jest trwale niezdolny do pracy na aktualnym stanowisku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36519 )
Array ( [docId] => 36519 )