Dyrektor decyduje o zatrudnieniu sekretarki lub sekretarza w przedszkolu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-01-2015 r.

Zatrudnianie pracownika na stanowisko sekretarki/sekretarza w przedszkolu należy do wyłącznej kompetencji dyrektora. Nieprawidłowe jest wprowadzanie wymogów w zakresie uzyskania zgody organu prowadzącego na nawiązanie stosunku pracy.

Zatrudnianie sekretarki/sekretarza w przedszkolu publicznym odbywa się na zasadach dotyczących pracowników samorządowych. Zalicza się je do stanowisk pomocniczych i obsługowych. W związku z tym zatrudnienie takiej osoby nie wymaga przeprowadzenia otwartego naboru. Decyzję o nawiązaniu stosunku pracy na tym stanowisku podejmuje wyłącznie dyrektor przedszkola.

Ingerencja organu prowadzącego w kwestie zatrudniania pracowników przedszkola jest niedopuszczalna. Dyrektor nie jest zatem obowiązany do występowania do organu prowadzącego przedszkole o wyrażenie zgody na nawiązanie stosunku pracy z sekretarką/sekretarzem ani żadnym innym pracownikiem.

Sekretarkę/sekretarza można zatrudnić wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, a w razie konieczności na umowę o zastępstwo. Nieprawidłowe jest zatrudnianie pracowników niepedagogicznych w przedszkolu np. na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli dyrektor zatrudnił po 1 stycznia 2009 r. (data wejścia w życie ustawy o pracownikach samorządowych) pracownika na podstawie umowy na okres próbny, to w świetle prawa jest to umowa na czas określony. Wybór podstawy zatrudnienia (tj. czy będzie to umowa na czas określony, czy nieokreślony) należy do dyrektora przedszkola. W odróżnieniu od nauczycieli, dyrektor nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji o wyborze umowy na czas określony. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku limit umów na czas określony.

W przedszkolach niepublicznych nie obowiązują przepisy dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36448 )
Array ( [docId] => 36448 )

Array ( [docId] => 36448 )