Choroba zawodowa jest podstawą do wypowiedzenia umowy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-07-2014 r.

Dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy z nauczycielem, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie kontrole lub okresowe wyda orzeczenie o niezdolności do pracy. W takiej sytuacji Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli wypłacenie odprawy.

Utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy jest podstawą do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy na mocy art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. Artykuł ten stosuje się wyłącznie w stosunku do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zatrudnionych na podstawie mianowania. O utracie zdolności do wykonywania pracy nauczycielskiej decyduje lekarz przeprowadzający badania okresowe lub kontrolne.

Dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy z końcem miesiąca

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, któremu wydano orzeczenie o utracie zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał to orzeczenie (art.  23 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela). W takich przypadkach dla nauczycieli przewidziane jest prawo do odprawy.

Odprawa dla nauczycieli

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli, z którymi dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 28 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego

Dyrektor szkoły lub nauczyciel, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego ma prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania w ciągu 7 dni od jego wydania. W takiej sytuacji dla nauczycieli przewidziane jest kolejne badanie, które odbędzie się w ciągu 14 dni od złożenia odwołania. Orzeczenie wydane na podstawie ponownego badania ma charakter ostateczny.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35355 )
Array ( [docId] => 35355 )

Array ( [docId] => 35355 )