Za prywatne połączenia ze służbowego telefonu trzeba zapłacić

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-07-2014 r.

Pracownik, który z telefonu służbowego wykonywał prywatne połączenia telefoniczne, narażając tym samym szkołę na koszty, powinien je zwrócić. Za takie zachowanie można mu też wymierzyć karę upomnienia lub nagany.

Pracodawcy rożnie podchodzą do kwestii korzystania z telefonów służbowych dla celów prywatnych. O ile jednorazowe, krótkotrwałe połączenia zwykle nie stanowią problemu, to już długie, kosztowne rozmowy będą przez pracodawcę zauważone. W takim przypadku używanie telefonu służbowego w celach prywatnych może być potraktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych – obowiązku poszanowania dla mienia pracodawcy.

Zwrot kosztów za prywatne rozmowy

Dyrektor ma prawo żądać od pracownika zapłaty za prywatne rozmowy, które wykonał na rachunek szkoły. Korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych i narażenie przez to szkoły na wysokie koszty można potraktować w kontekście odpowiedzialności materialnej. Pracownik – w myśl art. 115 Kodeksu pracy – ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Upomnienie lub nagana

Poza odpowiedzialnością materialną pracownik może zostać obciążony karą upomnienia lub nagany. Korzystanie z telefonów szkoły w celach prywatnych może być bowiem potraktowane jako nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, za co można ukarać pracownika karą porządkową.

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35319 )
Array ( [docId] => 35319 )

Array ( [docId] => 35319 )