Urlop zdrowotny nauczyciela w okresie wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-07-2014 r.

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli spełnia on warunki, które wymienia Karta Nauczyciela. Jeżeli urlop zdrowotny nauczyciela ma być udzielony w okresie wypowiedzenia, dyrektor szkoły udziela go na czas do rozwiązania stosunku pracy.

Urlop zdrowotny nauczyciela przysługuje nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole (art. 73 ust 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły udziela go na podstawie orzeczenia lekarskiego, pod warunkiem, że nauczyciel dotąd nie wykorzystał określonego przez ustawę Karta Nauczyciela wymiaru tego urlopu.

Urlop zdrowotny nauczyciela, który otrzymał wypowiedzenie

W sytuacji, gdy o urlop zdrowotny nauczyciela ubiega się osoba, której wręczono wypowiedzenie stosunku pracy, dyrektor szkoły może udzielić go tylko na okres nie dłuższy niż trwać będzie stosunek pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel nie może przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia, ponieważ nie jest uprawniony do korzystania z przysługujących nauczycielom praw pracowniczych.

Przykład:

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy  (na podstawie art. 20  ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela) w dniu 30 maja 2014 r. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje 31 sierpnia 2014 roku. W dniu 1 lipca 2014 roku nauczyciel przedłożył do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia oraz orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia go na okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Dyrektor szkoły nie może udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, ponieważ w chwili jego rozpoczęcia nauczyciel nie  będzie już pracownikiem szkoły.

Fakt złożenia wniosku o urlop zdrowotny nauczyciela nie jest przeszkodą do rozwiązania z nim stosunku pracy, jeżeli dyrektor szkoły wręczył nauczycielowi wypowiedzenie.

Złożenie wniosku o urlop zdrowotny nie unieważnia wypowiedzenia

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela przed terminem wskazanym w orzeczeniu lekarskim jako początek urlopu zdrowotnego nauczyciela (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1995 r., I PRN 83/95).

Źródło:

wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1995 r. (I PRN 83/95)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35332 )
Array ( [docId] => 35332 )

Array ( [docId] => 35332 )