Cofnięcie wypowiedzenia w przypadku ciąży nauczycielki

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 17-06-2015 r.

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielki w ciąży jest bezskuteczne nawet, jeżeli w chwili wręczenia oświadczenia przez dyrektora szkoły nie miała wiedzy o swoim stanie. Po otrzymaniu informacji o ciąży dyrektor szkoły ma obowiązek cofnięcia wypowiedzenia. W takich kwestiach dla nauczycieli stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie regulacji art. 20 ustawy Karta Nauczyciela z nauczycielką w ciąży nie jest możliwe – w tym przypadku dyrektor szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły ma obowiązek cofnięcia wypowiedzenia. Należy podkreślić, że w przypadku ewentualnego poronienia nauczycielka nadal będzie pracownikiem szkoły, a zwolnienie jej będzie możliwe wyłącznie na zasadach określonych przez ustawę Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły nie zwolni nauczycielki w ciąży

 

Dyrektor szkoły może wręczyć wypowiedzenie nauczycielce w ciąży, jeżeli w momencie podejmowania tej decyzji nie posiada wiedzy i jej stanie. Jeżeli po otrzymaniu wypowiedzenia przedstawi ona zaświadczenie lekarskie wskazujące, że w dniu otrzymania wypowiedzenia była w ciąży – dyrektor szkoły jest zobowiązany do jego cofnięcia. Zgodnie z Kodeksem pracy

  • pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

(art. 177 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela)

Cofnięcie wypowiedzenia – obowiązek dyrektora szkoły

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego o ciąży nauczycielki powoduje bezskuteczność wypowiedzenia. Dyrektor szkoły cofa wypowiedzenie w trybie niezwłocznym, a w razie odmowy nauczycielce przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem uznania otrzymanego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wypowiedzenie będzie bezskuteczne również w sytuacji, gdyby nauczycielka poroniła ciążę – zarówno przed upływem okresu wypowiedzenia, jak i później. W takiej sytuacji dyrektor szkoły może ponownie wypowiedzieć jej umowę o pracę, ale tylko w trybie jaki dla nauczycieli przewiduje ustawa Karta Nauczyciela.

Wypowiedzenia dla nauczycieli dla których Karta Nauczyciela przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia powinny być wręczone do końca maja, tak aby z końcem sierpnia stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Nauczyciele w okresie wypowiedzenia nadal są pracownikami szkoły (art. 20 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37331 )
Array ( [docId] => 37331 )