Cofnięcie wypowiedzenia w przypadku ciąży nauczycielki

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 21-06-2016 r.

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielki w ciąży jest bezskuteczne nawet, jeżeli w chwili wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy nie wiedziała o swoim stanie. W takich kwestiach dla nauczycieli stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie regulacji art. 20 ustawy Karta Nauczyciela z nauczycielką w ciąży nie jest możliwe – w tym przypadku dyrektor przedszkola lub szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Zwolnienie nauczycielki w ciąży jest niezgodne z prawem

Dyrektor może wręczyć wypowiedzenie nauczycielce w ciąży, tylko wówczas, gdy w momencie podejmowania tej decyzji nie posiada wiedzy o jej stanie. Jeżeli po otrzymaniu wypowiedzenia nauczycielka przedstawi zaświadczenie lekarskie wskazujące, że w dniu otrzymania wypowiedzenia była w ciąży – dyrektor przedszkola bądź szkoły jest zobowiązany do jego cofnięcia. W takiej sytuacji nie ma znaczenia potwierdzenie otrzymania oświadczenia pracodawcy.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Podkreślić trzeba, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Cofnięcie wypowiedzenia to obowiązek, a nie prawo

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego o ciąży nauczycielki powoduje bezskuteczność wypowiedzenia. Dyrektor szkoły cofa wypowiedzenie w trybie niezwłocznym, a w razie odmowy nauczycielce przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem uznania otrzymanego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wypowiedzenie będzie bezskuteczne również w sytuacji, gdyby nauczycielka poroniła ciążę – zarówno przed upływem okresu wypowiedzenia, jak i później. W takiej sytuacji dyrektor szkoły może ponownie wypowiedzieć jej umowę o pracę, ale tylko w trybie jaki dla nauczycieli przewiduje ustawa Karta Nauczyciela. W przypadku nauczycielki zatrudnionej w przedszkolu – wręczenie wypowiedzenia w trakcie trwania roku szkolnego jest zgodne z prawem.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39130 )
Array ( [docId] => 39130 )

Array ( [docId] => 39130 )