Przy wypowiadaniu umów na zastępstwo obowiązują nowe okresy wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 14-06-2016 r.

Problem nieobecności nauczyciela można rozwiązać poprzez przydział godzin doraźnego zastępstwa innym nauczycielom albo przez zatrudnienie nowej osoby na zastępstwo. W razie wyboru drugiego rozwiązania może okazać się, że zastępujący nauczyciel nie spełnia oczekiwań bądź też dyrektor chce przerwać z nim współpracę z innych powodów.

Karta Nauczyciela nie reguluje zasad rozwiązywania umowy o pracę na zastępstwo, a zatem należy sięgnąć do przepisów Kodeksu pracy. Po nowelizacji umowa na zastępstwo nie stanowi już odmiennego rodzaju umowy o pracę, a jedynie odmianę umowy na czas określony. Niemniej jednak różnice konstrukcyjne umowy na zastępstwo należy mieć na względzie zwłaszcza przy stosowaniu przepisów przejściowych.

Umowa na zastępstwo zwykle rozwiązuje się z mocy prawa…

Najczęściej umowa na zastępstwo ulega rozwiązaniu z mocy prawa po upływie okresu jej obowiązywania, określonego w jej treści. Okres ten nie musi być określony datami kalendarzowymi, lecz może zależeć wprost od czasu nieobecności zastępowanego nauczyciela.

…ale też można ją wcześniej wypowiedzieć

Po nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej placówce i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do stażu pracy należy zaliczać wszystkie okresy pracy w danej placówce (niezależnie od przerw w zatrudnieniu). Staż ustala się nie na dzień wypowiedzenia, lecz na dzień, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu. Okres wypowiedzenia określony w tygodniach kończy się w sobotę, zaś w miesiącach – w ostatnim dniu miesiąca.

Luka w przepisach przejściowych

Aby prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas określony, należy sięgnąć regulacji przejściowych zawartych w ustawie z 25 czerwca 2015 r., które wprowadzają odrębne zasady dla umów zawartych przed i po 22 lutego 2016 r.

Ustawodawca zapomniał jednak o wprowadzeniu regulacji dla umowy na zastępstwo, a ze względu na różnice konstrukcyjne nie możemy w tym przypadku odpowiednio zastosować przepisów przejściowych dotyczących zwykłych umów terminowych. Zatem nawet jeżeli umowa została zawarta przed 22 lutego 2016 r., okres jej wypowiedzenia powinien być ustalany według nowych przepisów.

„Pułapka” przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia

Nie zawsze jednak, obliczając długość okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo, uwzględnia się staż zatrudnienia nauczyciela sprzed 22 lutego 2016 r. W przypadku umów trwających w tym dniu staż zatrudnienia będzie naliczany od 22 lutego 2016 r.

Natomiast jeżeli umowa zostanie zawarta po 22 lutego 2016 r., to wpływ na długość okresu wypowiedzenia będzie miał cały staż zatrudnienia nauczyciela w danym przedszkolu.

Orzecznictwo:

  • uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r. (III PZP 2/02),
  • wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99).
Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39109 )
Array ( [docId] => 39109 )

Array ( [docId] => 39109 )