Dokumenty w szkole – stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-05-2015 r.

Karta Nauczyciela zawiera katalog przesłanek, w związku z którym stosunek pracy z nauczycielem ulega wygaśnięcia z mocy prawa. W przypadku ich wystąpienia dyrektor szkoły nie może nie zwolnić nauczyciela, a przygotowane przez niego dokumenty w szkole to nie wypowiedzenie, ale stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa następuje w przypadkach, na które wskazuje Karta Nauczyciela:

 • prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego
 • prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
 • stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela

(art. 26 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły nie może zapobiec wygaśnięciu stosunku pracy – następuje ono z mocy prawa, tzn. ze względu na wystąpienie wymienionych okoliczności.

Dyrektor szkoły stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy. W związku z tym przygotowywane są odpowiednie dokumenty w szkole – stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy, które należy dostarczyć nauczycielowi.

Pismo w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy musi zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
 • datę wygaśnięcia stosunku pracy
 • przyczynę wygaśnięcia stosunku pracy
 • pouczenie o prawie do złożenia wniosku o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie do Sądu Pracy.

Wszystkie dokumenty w szkole wydawane przez dyrektora szkoły muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37130 )
Array ( [docId] => 37130 )

Array ( [docId] => 37130 )