Dokumenty w szkole – stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-05-2015 r.

Karta Nauczyciela zawiera katalog przesłanek, w związku z którym stosunek pracy z nauczycielem ulega wygaśnięcia z mocy prawa. W przypadku ich wystąpienia dyrektor szkoły nie może nie zwolnić nauczyciela, a przygotowane przez niego dokumenty w szkole to nie wypowiedzenie, ale stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa następuje w przypadkach, na które wskazuje Karta Nauczyciela:

  • prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego
  • prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
  • stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela

(art. 26 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły nie może zapobiec wygaśnięciu stosunku pracy – następuje ono z mocy prawa, tzn. ze względu na wystąpienie wymienionych okoliczności.

Dyrektor szkoły stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy. W związku z tym przygotowywane są odpowiednie dokumenty w szkole – stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy, które należy dostarczyć nauczycielowi.

Pismo w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy musi zawierać:

  • wskazanie podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
  • datę wygaśnięcia stosunku pracy
  • przyczynę wygaśnięcia stosunku pracy
  • pouczenie o prawie do złożenia wniosku o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie do Sądu Pracy.

Wszystkie dokumenty w szkole wydawane przez dyrektora szkoły muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37130 )
Array ( [docId] => 37130 )