Wypowiedzenie umowy – pouczenie dla nauczycieli według kodeksu pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-04-2015 r.

Oświadczenie dyrektora szkoły o wypowiedzeniu nauczycielowi umowy o pracę musi zawierać pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy. Nauczyciel musi wiedzieć, do jakiego może się odwołać od otrzymanego wypowiedzenia. W tym przypadku dla nauczycieli przewidziane jest stosowanie regulacji wynikających z  Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.

Nauczyciel otrzymujący wypowiedzenie umowy o pracę ma prawo do odwołania się do sądu pracy na zasadach uregulowanych w kodeksie pracy (art. 30 §5 kodeks pracy w zw. art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela). Informację o prawie do złożenia odwołania należy zamieścić we wręczanym wypowiedzeniu – jeżeli dyrektor szkoły tego nie zrobi, musi liczyć się, z tym, że nauczyciel będzie domagał się przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia odwołania od umowy o pracę – kwestii tych nie reguluje Karta Nauczyciela, dlatego dla nauczycieli przewiduje się prawo odwoływania do przepisów kodeksu pracy.

Skutki pominięcia pouczenia dla nauczycieli

Podstawowym skutkiem pominięcia pouczenia o prawie do odwołania się dla nauczycieli jest możliwość wniesienia wniosku o przywrócenie przez sąd terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę w oparciu o art. 265 §1 kodeksu pracy.

Brak pouczenia spowoduje zatem, że odwołanie od wypowiedzenia będzie mogło nastąpić także po przekroczeniu terminu 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, o których mowa w art. 264 §1 Kodeksu pracy.

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne 

Jeżeli nauczyciel zdecyduje się na odwołanie od wypowiedzenia, niezależnie od terminu w jakim to zrobi, pod warunkiem, że zachowane zostaną okresy wynikające z regulacji prawa pracy, to dyrektor szkoły musi liczyć się z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania (art. 264 § 2 kodeks pracy).

Dyrektor szkoły nie musi jednak obawiać się, że w związku z uchybieniem dotyczącym pouczenia, sąd uzna roszczenia nauczyciela za zasadne – pouczenie nie ma związku z orzeczeniem o bezskuteczności wypowiedzenia. Brak pouczenia powoduje jedynie, że prawo do złożenia odwołania dla nauczycieli nie upłynie w termin nie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37067 )
Array ( [docId] => 37067 )

Array ( [docId] => 37067 )