Całkowita likwidacja szkoły wyłącza szczególną ochronę stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 05-05-2015 r.

Jeżeli przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest całkowita likwidacja szkoły, to wyłączone jest stosowanie przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy. W tej sytuacji dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z każdym pracownikiem – następuje to z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Pismo w sprawie wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy musi zostać wręczone najpóźniej z końcem maja (art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 3 Karty Nauczyciela). Wypowiedzenie można wręczyć przed tym terminem, jednak nie spowoduje to, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia skończy się wcześniej niż 31 sierpnia.

Jeżeli przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest całkowita likwidacja szkoły (pracodawcy), to wyłączone jest stosowanie przepisów art. 411 Kodeksu pracy o szczególnej ochronie stosunku pracy. Dyrektor szkoły może zatem rozwiązać stosunek pracy z każdym pracownikiem, w tym także:

 • przebywającym na urlopie macierzyńskim,
 • przebywającym na urlopie rodzicielskim,
 • przebywającym na urlopie wychowawczym,
 • przebywającym na urlopie wypoczynkowym,
 • przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • przebywającym na urlopie bezpłatnym,
 • przebywającym na urlopie szkoleniowym,
 • przebywającym na zwolnieniu lekarskim,
 • przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • znajdującym się w wieku przedemerytalnym,
 • społecznemu inspektorowi pracy,
 • członkom zarządu organizacji związkowej lub wyznaczonym do reprezentowania związku zawodowego u pracodawcy,
 • radnym, posłom i senatorom.

Dyrektor nie musi obawiać się, że w maju, gdy wręczane są wypowiedzenia, nauczyciel skorzysta z usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Mimo takiej nieobecności dyrektor będzie mógł zgodnie z prawem wypowiedzieć nauczycielowi stosunek pracy. Nie ma więc konieczności wcześniejszego doręczenia wypowiedzenia. Należy również pamiętać, że okres wypowiedzenia może być skrócony z 3 miesięcy maksymalnie do 1 miesiąca, ale wtedy należy wypłacić nauczycielowi odszkodowanie za pozostałą część okresu.

Michał Kowalski, aplikant radcowski, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37093 )
Array ( [docId] => 37093 )