Po upływie stanu nieczynnego należy wydać świadectwo pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 06-01-2015 r.

W lutym zwykle wygasa stosunek pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym. W związku z tym dyrektor musi pamiętać o kilku ważnych czynnościach: wypłaceniu nauczycielowi należnych świadczeń, wydaniu świadectwa pracy czy choćby rozliczeniu go z powierzonego mienia.

Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela po upływie stanu nieczynnego następuje z mocy prawa, co oznacza, że dyrektor szkoły nie musi tego faktu stwierdzać pismem.

Wydanie świadectwa pracy

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela obliguje do wydania świadectwa pracy. W świadectwie pracy należy wpisać: „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela”. Prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracownika, ponieważ znajdują się w nim informacje, od których może zależeć nabycie uprawnień pracowniczych lub emerytalnych. W związku z tym należy dokładnie wskazać wynikający z umowy o pracę wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach trwania stosunku pracy, także w okresie trwającego stanu nieczynnego.

Inne obowiązki

Wydanie świadectwa pracy to jeszcze nie wszystko. Należy również pamiętać o:

  • wyrejestrowaniu nauczyciela z ZUS,
  • rozliczeniu go z powierzonego mienia,
  • odebraniu jego legitymacji służbowej,
  • uzupełnieniu jego akt osobowych w części C o dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36341 )
Array ( [docId] => 36341 )

Array ( [docId] => 36341 )