Dyrektor przedszkola sam podejmuje decyzje kadrowe

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-11-2012 r.

Arkusz organizacji przedszkola musi uwzględniać wytyczne organu prowadzącego. Dyrektor przedszkola nie ma jednak obowiązku stosowania się do wskazań dotyczących kadr – sam decyduje o tym, który nauczyciel przedszkola zostanie zatrudniony czy zwolniony.

Dyrektor przedszkola musi dostosować przygotowywany arkusz organizacyjny do wytycznych wskazanych przez organ prowadzący. Wytyczne te dotyczą liczby dzieci w oddziałach, czasu pracy przedszkola czy wymiaru zajęć.

Zatrudnianie nauczyciela przedszkola

Organ prowadzący przedszkole może w wytycznych przekazanych do dyrektora zawrzeć informację o wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, jaki będzie realizował nauczyciel przedszkola. Nie wskazuje się jednak, kogo może zatrudnić dyrektor przedszkola czy ile godzin pracy ma mieć przydzielonych dany nauczyciel.

Dyrektor przedszkola, podejmując decyzje kadrowe, jest zobowiązany stosować się do regulacji rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Nauczyciel przedszkola musi spełniać stawiane wymagania, jednak to dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o tym, którego ze spełniających warunki kandydatów zatrudni.

Informacje, które dyrektor przedszkola musi udzielać organowi prowadzącemu

Dyrektor szkoły nie ma pełnej swobody w zatrudnianiu nauczycieli i pracowników administracji. Arkusz organizacji przedszkola musi zawierać informacje dotyczące ich liczby czy planów awansu zawodowego. Dyrektor powinien zawrzeć w arkuszu informację o łącznej, tygodniowej liczbie godzin przeznaczonych na realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz wymiarze zajęć. Ta liczba stanowi podstawę do określenia czy w danym roku szkolnym zostanie zatrudniony bądź zwolniony nauczyciel przedszkola.

 

Plany dotyczące tygodniowego podziału godzin dydaktycznych oraz godzin pracy specjalistów muszą zostać wcześniej skonsultowane z organem prowadzącym przedszkole.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30436 )
Array ( [docId] => 30436 )

Array ( [docId] => 30436 )