Dyrektor szkoły nie musi wyrazić zgody na cofnięcie wypowiedzenia nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 22-07-2015 r.

Nauczyciel, który złożył wypowiedzenie do dyrektora szkoły, ale po jakimś czasie chce je wycofać musi liczyć się z tym, że dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody na takie działanie. Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zgodnie z kodeksem cywilnym jego wycofanie jest możliwe, jeżeli spełnione zostaną określone warunki.

Nauczyciel jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia stosunku pracy z zachowaniem określonego w przepisach okresu wypowiedzenia. W związku z tym, że wypowiedzenie jest oświadczeniem woli, jego skuteczność określają przepisy kodeksu cywilnego – to nimi kieruje się dyrektor szkoły w sytuacji, gdy nauczyciel zmieni zdanie i chce wycofać wypowiedzenie.

Skuteczność odwołania oświadczenia woli

Złożenie oświadczenia woli następuje w chwili, kiedy dyrektor szkoły miał możliwość zapoznania się z nim (art. 61 § 1 kodeks cywilny). Kodeks cywilny przewiduje dla nauczycieli możliwość natychmiastowego odwołania go pod warunkiem, że odwołanie to dotrze do dyrektora szkoły jednocześnie z wypowiedzeniem lub przed dostarczeniem wypowiedzenia. Jest to możliwe np. sytuacji, gdy nauczyciel oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy wysłał za pośrednictwem usług pocztowych, a odwołanie doręczy osobiście.

Jeżeli jednak dyrektor szkoły najpierw otrzyma wypowiedzenie, a dopiero później jego odwołanie – nauczyciel musi mieć świadomość, że wypowiedzenie jest skuteczne i jego cofnięcie jest uzależnione od woli dyrektora.

Dyrektor szkoły nie musi zgadzać się na cofnięcie wypowiedzenia

Wyrażenie zgody na cofnięcie oświadczenia woli, jakim było wypowiedzenie stosunku pracy zależy od woli dyrektora szkoły. Nie ma on obowiązku uznania go za niebyłe, jeżeli nauczyciel odwołał je w terminie po doręczeniu dyrektorowi wypowiedzenia.

Należy także zaznaczyć, że odwołanie oświadczenia woli jest zupełnie niemożliwe, jeżeli taka wola została wyrażona już po upływie okresu wypowiedzenia przewidzianego dla nauczycieli i rozwiązaniu stosunku pracy. W takim przypadku możliwe jest jedynie nawiązanie kolejnego stosunku pracy – o tym czy taka czynność będzie miała miejsce także decyduje dyrektor szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37576 )
Array ( [docId] => 37576 )