Na żądanie pracownika dyrektor musi wystawić świadectwo pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agata Piszko
Data: 15-07-2015 r.

Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia. Dotyczy to także łącznego okresu zatrudnienia na podstawie różnych umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

Wówczas dyrektor musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

 

W świadectwie pracy dyrektor podaje informacje dotyczące:

  1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  2. zajmowanych stanowisk,
  3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  4. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto dyrektor zamieszcza w świadectwie wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Może też podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Kopię świadectwa pracy dyrektor przechowuje w aktach osobowych pracownika – w części C.

Obowiązek wydania świadectwa pracy dotyczy wszystkich rodzajów stosunków pracy, w tym również umów zawieranych na czas określony i nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy.

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, dyrektor musi wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów.

Agata Piszko, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37531 )
Array ( [docId] => 37531 )