Dyrektor szkoły nie ujawnia informacji o członkach związków zawodowych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-04-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może informować wszystkich pracowników szkoły o tym, którzy nauczyciele są członkami organizacji związkowych. Ujawnienie tej informacji mogłoby być dla nauczycieli podstawą roszczenia o naruszenie dóbr osobistych. Jednocześnie jednak Kodeks pracy zobowiązuje dyrektora szkoły do powiadomienia związku zawodowego o planowanych zwolnieniach.

Dyrektor szkoły decydujący o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie związku zawodowego, ale wyłącznie wówczas, gdy zwalniany nauczyciel jest zrzeszony w tej organizacji lub korzysta z ochrony związkowej. Dla nauczycieli oznacza to, iż jeżeli nie są członkami związku, to informacja o ich zwolnieniu nie powinna być ujawniana.

Dyrektor szkoły nie informuje o zwolnieniu nauczycieli niezrzeszonych

Przekazanie związkom zawodowym informacji o zwolnieniach wśród osób niebędących członkami organizacji związkowej będzie ze strony dyrektora szkoły naruszeniem dóbr osobistych chronionych przepisami kodeksu cywilnego. Takie naruszenie dla nauczycieli oznacza prawo do wystąpienia z roszczeniem usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, zadośćuczynienia pieniężnego lub dokonania wpłaty na wskazany cel społeczny (art. 23 i art. 24 § 1 Kodeks cywilny).

Kodeks pracy zobowiązuje jednak dyrektora  szkoły do powiadomienia działającego w szkole związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony (art. 238 Kodeks pracy). W takiej sytuacji dyrektora szkoły dotyka niespójność przepisów, ponieważ zgodnie z art. 25(1) ustawy o związkach zawodowych zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana jedynie do przekazywania pracodawcy informacji o tych członkach, którzy podlegają ochronie. Dyrektor szkoły w praktyce nie wie zatem, którzy nauczyciele niepodlegający rzeczonej ochronie należą do związku zawodowego, a tym samym – nie ma możliwości poinformowania o planowanych zwolnieniach bez ryzyka naruszenia dóbr osobistych.

Ustawa o związkach zawodowych zawiera jednak przepis zobowiązujący pracodawcę – dyrektora szkoły, aby w tej kwestii współdziałał on z e związkiem.

Współdziałanie dyrektora szkoły i związku zawodowego

Zgodnie z art. 30 ust 2(1) ustawy o związkach zawodowych, w indywidualnych sprawach, w których przepisy prawa zobowiązują pracodawcę (dyrektora szkoły) do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca zobowiązany  jest zwrócić się do tej organizację o informację o pracownikach. Nieudzielenie informacji w ciągu 5 dni zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku współdziałania z organizacją związkową w dotyczących ich sprawach.

Nieudzielenie informacji o przynależności do organizacji związkowej, choć jest zgodne z prawem, może oznaczać dla nauczycieli, że dyrektor szkoły nie powiadomi reprezentującej ich organizacji o zamiarze wręczenia wypowiedzeń.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37064 )
Array ( [docId] => 37064 )