Kary porządkowe dla nauczycieli trzeba wymierzać w określonym terminie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-04-2015 r.

Dyrektor szkoły wymierzając kary porządkowe dla nauczycieli musi przestrzegać terminów określonych w kodeksie pracy. Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora szkoły do wymierzania takich kar za naruszenie porządku pracy.

Kara porządkowa dla nauczycieli nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109§ 1 Kodeks Pracy). Dyrektor szkoły stosuje w tym przypadku regulacje Kodeksu Pracy.

Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchania nauczyciela

 

Nie jest możliwe zastosowanie kary porządkowej bez uprzedniego wysłuchania nauczyciela. Jeżeli dyrektor szkoły nie może wysłuchać go z powodu nieobecności, to nie rozpoczyna się bieg dwutygodniowego terminu – termin ten ulega zawieszeniu (art. 109§ 2 i § 3 Kodeks Pracy. Dla nauczycieli oznacza to, że niezależnie od okresu nieobecności, dyrektor szkoły będzie mógł zastosować karę.

Karta Nauczyciela odsyła do Kodeksu Pracy

Zgodnie z Kartą Nauczyciela za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły musi jednak odróżnić uchybienia przeciwko porządkowi pracy od uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, za które wymierza się kary dyscyplinarne.

Dyrektor szkoły może wymierzać dla nauczycieli kary upomnienia lub nagany z nieprzestrzeganie przez nauczyciela ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Ponadto – za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli karę pieniężną (art. 106 §1 i §2 Kodeks Pracy).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37024 )
Array ( [docId] => 37024 )